ViS Detachering sluit wederom een raamovereenkomst met de gemeente Leiden en Zoeterwoude

Sinds 2017 heeft ViS Detachering een raamovereenkomst met de gemeente Leiden. Zoals in de aanbestedingswet staat omschreven mag de looptijd van een raamovereenkomst niet langer zijn dan vier jaar (behalve in goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen).

Vandaar dat het tijd was voor de gemeente Leiden om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Het doel van de aanbesteding is om via de contractpartijen te kunnen beschikken over een flexibele schil van Civieltechnische Medewerkers GWW, waaronder: Technisch Projectleiders, Projectcoördinatoren, Werkvoorbereiders, Toezichthouders en Directievoerders voor (her)inrichtingsprojecten in de openbare ruimte van Leiden. De flexibele schil dient ter aanvulling op het eigen personeel en met als doel om de kennis- en capaciteitsbehoefte voor de komende jaren op kwalitatieve en efficiënte wijze invulling te geven.

Tevens contractpartner van de gemeente Zoeterwoude

Dit keer vond de aanbesteding niet alleen plaats voor de gemeente Leiden, maar tevens voor de gemeente Zoeterwoude, ook een welbekende opdrachtgever van ViS Detachering. De raamovereenkomsten moet beide gemeenten in staat stellen om medewerkers in te huren voor afgebakende periodes voor projecten en delen van projecten. Nadere opdrachten voor de inhuur van civieltechnisch personeel zal worden aangevraagd en ingezet bij de gemeente Leiden door de afdeling Projectbureau en Cluster Beheer. Bij de gemeente Zoeterwoude ligt dit bij de afdeling Beheer en Bedrijfsvoering en Team Buitenruimte. De jaarlijkse inhuur van het civieltechnisch personeel bij deze opdrachtgevers wordt geschat op circa 15 tot 20 fte per jaar voor 24 tot 36 uur per week.

Voorlopige gunning

Inmiddels is de voorlopige gunning verkondigd en zijn de tien contractpartijen bekend gemaakt. ViS Detachering is met trots wederom één van de partners van deze gemeenten! Gedurende de afgelopen jaren heeft ViS al tientallen functies mogen invullen bij beide gemeenten, waardoor we verheugd zijn om verder te mogen bouwen aan deze langetermijnrelaties, iets wat bij ViS hoog in het vaandel staat!

Meer weten over de projecten van onze ViS-professionals bij gemeente Leiden? Bekijk hier het verhaal van Armin Hofman en Pieter van der Burg. Op dit moment zijn wij voor de gemeente op zoek naar: Projectleider Stedelijke Infrastructuur, Ervaren Projectmanager Locatieontwikkeling, Ervaren Civieltechnisch Werkvoorbereider.