ViS Detachering ISO 9001 gecertificeerd

Kwaliteit is verankerd in onze werkwijze en vormt een van de belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening. We werken al jaren volgens de ViS kwaliteitsnorm en vonden het hoog tijd om dit eens te toetsen aan een erkende certificering. Daarom hebben we gekozen om de NEN-en-ISO 9001 certificering te behalen. Op deze manier is de kwaliteit van onze dienstverlening officieel gewaarborgd.

Wat is NEN-en-ISO 9001?

NEN-en-ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm gericht op kwaliteitsbeheersing in een organisatie. Door middel van meerdere richtlijnen helpt deze norm bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie en bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

  • Klantgerichtheid;
  • Betrokkenheid van medewerkers en het topmanagement;
  • Een procesbenadering
  • Relatiemanagement.

Met de nieuwe ISO 9001:2015 bepaalt een organisatie wie de stakeholders en wat de risico’s zijn. Op basis daarvan worden alleen de relevante onderdelen vastgelegd voor het werkproces en de kwaliteit van de dienstverlening.

ISO 9001 audit bij ViS ViS Detachering ISO gecertificeerd

Het team van ViS Detachering kwam meerdere keren bij elkaar om te brainstormen over de uitwerking van de OGSM-methode. Na het maken van een contextanalyse, stakeholderanalyse, BowTie-risicoanalyse en een verdere verdieping van de procesbeschrijving was het eindelijk zover: de dag van de officiële audit bij ViS. Ondanks al onze zorgvuldige voorbereidingen was het uiteraard een spannende dag. De dag stond in het teken van het toetsen en doornemen van alle documenten en het team van ViS Detachering werd flink aan de tand gevoeld over de werkwijze, processen en de kwaliteit. Gelukkig gaf de auditor na deze beproevingen aan dat hij een positieve indruk van de organisatie had en dat wij onze zaken en kwaliteit goed op orde hebben. Na enkele weken kwam dan ook de verlossende brief met de officiële uitslag van de ISO 9001 audit: Positief! We zijn trots op dit mooie resultaat en zien dit als een bekroning op ons gestructureerde werken. Ook in de toekomst blijven we bij ViS actief bezig met goede kwaliteitsbeheersing en de verbetering daarvan.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u de beleidsverklaring inzien, neem dan contact met ons op via 0182 820250 of info@ViSdetachering.nl .