Ongezouten ViS-meningen

ViS-professional Edo van Deest vertelt: Beheer Wegen en Civieltechnische Kunstwerken

Op 1 september 2019 is Edo van Deest bij ViS Detachering in dienst getreden en als Junior Beheer Wegen en Civieltechnische Kunstwerken gestart bij onze opdrachtgever gemeente Zoeterwoude. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van wegen, straatmeubilair en civiele kunstwerken, zoals beschoeiing, bruggen en kades.

Inspectie, inventarisatie en onderhoud

Edo had al langer de wens om voor een gemeente te werken. Bij een gemeente ben je in een eerder stadium betrokken bij de processen, dan als je voor een ingenieursbureau werkt en dat trekt Edo aan. Edo: “Eén van mijn eerste werkzaamheden was het inzichtelijk maken van wat er op dat moment aan wegen en kunstwerken in de gemeente aanwezig is. Aan de hand van de periodieke inspecties van de civiele kunstwerken heb ik in kaart gebracht wat er reeds uitgevoerd is en wat er nog direct opgepakt moest worden”

In de winter van 2019-2020 kwamen de resultaten van de inspecties van wegen beschikbaar. “Met een software programma hebben we de resultaten van de inspectie vertaald naar maatregelen. Hierdoor werd de staat van het wegen areaal inzichtelijk. Uit de analyse van de wegen inspectie bleek dat een gedeelte van de aangegeven maatregelen al reeds aangepakt wordt in een herinrichtingsproject. Om bij de overige maatregelen een gevoel te krijgen en prioriteiten te kunnen stellen ben ik zelf de straat op gegaan. Zo kon ik de staat van het onderhoud goed controleren.”, aldus Edo.

Naast de inventarisatie van de staat van alle wegen, stoepen en bruggen is ook al het straatmeubilair, bomen en hekwerk ingemeten. Dit is gedaan door een vliegtuig met apparatuur die deze objecten herkent en een auto met ‘streetview’ die de objecten heeft vastgelegd. Objecten zoals fietsenrekken, bankjes, afvalbakken, hekwerk, afzetpalen, speelmeubilair zijn hierdoor ook op de kaart gezet. Inmiddels heeft Edo een volledig overzicht van wat er allemaal in de gemeente staat en wat de staat van onderhoud is.

Tevens heeft Edo het onderhoud van de beschoeiingen op zich genomen. “Uit de analyse van de beschoeiingen bleek een groot aantal beschoeiingen op de nominatie te staan om vervangen te moeten. In overleg met de beheerster van de watergangen is gekeken welke als eerste opgepakt moet worden. zo zijn er drie beschoeiingen omgevormd naar natuurvriendelijke oevers.”

Vooruit kijken

In het beheerplan worden de werkzaamheden voor de komende vijf jaar vastgelegd. Zo kan er alvast budget worden gereserveerd voor de grote onderhoudsklussen. Edo probeert de werkzaamheden te bundelen, zodat herstelwerkzaamheden efficiënter kunnen worden gedaan. Inmiddels is het de uitdaging om al deze werkzaamheden goed bij te houden op de kaart, zodat inzichtelijk blijft wat er is uitgevoerd.

Ook het beleid bepalen van wat de gemeente wilt uitstralen onderdeel van het vooruit kijken is. “Voorheen werd het straatmeubilair vooral bij een herinrichting geplaatst en vervolgens door de buitendienst onderhouden. Voor het straatmeubilair was er geen eenduidig beleid uitgedacht en uitgeschreven. Naast het straatmeubilair zal er samen met collega’s vooruit gekeken worden naar beschoeiingen en kunstwerken. Zo kan er in samenspraak met collega’s besloten worden welke ‘harde’ beschoeiing naar een natuurvriendelijke oever omgevormd kan worden. Ik ben bezig met de leuke taak om hier eenheid in te creëren.”, vertelt Edo.

Vertaalslag en betrokken bewoners

Edo kan zich in deze baan goed uitleven: “Eén van de leukste werkzaamheden vind ik om de vertaalslag te maken: wat hebben we nu, wat staat waar en dan de vertaalslag maken naar wat moeten we nu concreet doen en welke korte en lange termijn acties komen hieruit.” Daarnaast vindt Edo het contact met mensen een leuk aspect van het werk: “Tijdens het herstellen van een brug kreeg ik een telefoontje van de eigenaresse van een kudde schapen in het veld naast de brug is. Zij vertelde dat de schapen over het veerooster van de desbetreffende brug sprongen als er een fietser over de brug reed. De schapen durfden dan echter niet meer terug over het rooster het veld in. Ik ben naar de brug toe gegaan en heb samen met de eigenaresse een oplossing bedacht. Uiteindelijk hebben we van de hele brug een veerooster gemaakt. Naderhand kreeg ik een bericht van haar dat ze er heel blij mee is. Het zijn deze kleine dingen en resultaten, die het werk zo leuk maken.”

Edo en ViS

“ViS heeft voor mij een ingang gevonden bij een gemeente, waar ik zelf niet zo snel terecht zou zijn gekomen. Mijn adviseur Stephan kent mij en snapt wat ik zoek in een baan.”, aldus Edo over zijn band met ViS Detachering.

Heeft het verhaal van Edo jouw interesse gewekt? Neem dan contact op, zodat we kunnen bespreken of ViS ook iets voor jou kan betekenen.

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video
Video

Didier Vorselaars

Adviseur ViS Detachering

Binnen ons bureau is er een unieke gedeelde en vooral ook brede deskundigheid aanwezig. Dit inventariseren we en daar kunnen onze opdrachtgevers dan w…

Anand Moelchand

Interim Manager Technisch Beheer bij Gemeente Leiden

Ik ben blij dat Didier van ViS aan mij dacht en we een kort lijntje hadden, want mijn huidige opdracht is een inspirerende omgeving om te werken, met…

Jacco Stuij

Werkvoorbereider bij Staatsbosbeheer

Mijn relatie met ViS is uitstekend. Het contact is prettig en de attenties – die ik met regelmaat mag ontvangen – zijn erg leuk. Ook de Kennissessies…

Inge Dijkhuizen

Senior Vergunningverlener Milieu bij de ODRU

De samenwerking met ViS is fijn! Bij ViS word je behandeld als een professional. Je krijgt de ruimte, het vertrouwen en ze verwachten eigenaarschap va…

Arjan Kool

Landschapsontwerper bij de gemeente Amsterdam

Werkt via ViS aan Knowledge Mile Park in Amsterdam: Heel mooi om te werken in deze fascinerende stad, een hoofdstedelijk gebied waar enorm veel gebeur…

Rudi Matai

Systems Engineer bij Rijkswaterstaat

Via ViS werk ik nu bij Rijkswaterstaat en mag ik mij bezighouden met de verbreding van de A2. Vanaf de eerste dag heb ik het naar mijn zin. De project…

Tom Keek

Projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Bernheze

Ik vond het eerste contact erg prettig, rustig en niet opdringerig. Hierdoor had ik direct een goede eerste indruk. Ik had nog niet eerder via een bur…

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É…