Verandering bouwtoezicht door privatisering

Bouwtoezicht is vanaf 1 januari 2017 niet langer een gemeentelijke taak. De afdelingen bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en omgevingsdiensten verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd. Er komen wel wat nieuwe taken bij. Ze moeten voortaan controleren of vergunningaanvragers de juiste kwaliteitsborger hebben ingehuurd om hun plan te toetsen.

Private technische controlebureaus kunnen sneller en goedkoper toezicht houden en stellen hogere eisen aan de kwaliteit van gebouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een plan ontwikkeld om de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan marktpartijen.

Bouwtoezicht helemaal weg bij gemeenten

Het nieuwe stelsel moet de bouwkwaliteit verhogen en de positie van de opdrachtgever versterken. Nu is het vaak zo dat bij problemen met de bouwkwaliteit de aannemer en de gemeente naar elkaar wijzen voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dat kan straks niet meer. Na een overgangsfase zou op termijn het bouwtoezicht helemaal moeten verdwijnen bij de gemeenten volgens het Actieteam Private Kwaliteitsborging.

Private controlebureaus worden verantwoordelijk en aansprakelijk

Uitgangspunt van BZK is dat het nieuwe stelsel moet voldoen aan het Bouwbesluit en dat er een duidelijke rolverdeling is voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Gemeenten blijven in het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en de handhaving. Technische bureaus worden verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en worden ook aansprakelijk gesteld als die kwaliteit onvoldoende is.

Bestuurlijke kennis noodzakelijk

Met het oog op de vergrijzing en de behoefte aan onder andere bestuurlijke kennis bij marktpartijen, is de verwachting dat er de komende jaren veel kennis en capaciteitsvraagstukken moeten worden opgelost bij de controlebureaus. Een groot punt van zorg vanuit de sector is dat de bouwsector de kwaliteitsborging nog niet kan garanderen.

ViS Detachering volgt de ontwikkelingen

Ook ViS volgt de ontwikkelingen van de Omgevingswet (WABO-taken) op de voet. We zijn er klaar voor om organisaties te ondersteunen bij de aanstaande veranderingen en implementaties van deze nieuwe werkwijze. Bovendien zijn we in staat om de nodige kennis en ervaring te leveren bij de private controlebureaus die hierop anticiperen.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl