Projectmanager Bouw

Een Projectmanager Bouw of Projectleider Bouw is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten tot een succesvolle realisatie. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe projecten waarmee forse budgetten gemoeid zijn. Naast interne projecten kan er ook sprake zijn van projecten die voor een externe opdrachtgever of klant worden uitgevoerd.

Wat doet een Projectmanager Bouw?

De Projectmanager Bouw zorgt er samen met een projectteam voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd. Het project dient op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd te worden aan de afnemer. De afnemer van het project kan – afhankelijk van de werkgever en functie – het bedrijf zelf zijn of een externe klant of opdrachtgever.

Veel organisaties werken volgens standaard projectmanagement-methodieken zoals PRINCE2 van PRINCE (PRojects IN Controlled Environments), PMBok (Project Management Body of Knowledge) van het PMI (Project Management Institute) en IPMA van het gelijknamige IPMA (International Project Management Association).

In algemene zin zien de taken van een Projectmanager er als volgt uit:

 • Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten (indien het om een project voor opdrachtgevers gaat).
 • Ontwikkelen van een strategie voor project(en), zowel op korte als lange termijn.
 • Maken van een planning en projectbegroting.
 • Stellen van prioriteiten.
 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam.
 • Voeren van overleg met andere afdelingen die bij het project betrokken zijn.
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit.
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteam.
 • Optimaliseren van werkmethodieken.
 • Oplossen van eventuele organisatorische problemen.
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig.
 • Bewaken van timing en het behalen van deadlines.
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues.
 • Rapporteren van de projectvoortgang aan het projectteam, de stuurcommissie, het managementteam en eventuele externe opdrachtgevers.
 • Onderhouden van contact met de eventuele opdrachtgevers.
 • Opleveren van het project.
 • Toetsen van technische mogelijkheden.
 • Begeleiden van technische ontwikkeling.
 • Ontwerpen van technische concepten of oplossingen die voldoen aan de contracteisen van de opdrachtgever.

Waar werken Projectmanagers of Projectleiders?

Projectmanagers kunnen werkzaam zijn binnen iedere onderneming waar sprake is van grootschalige projecten. Dit kunnen zowel bedrijven in de commerciële sector zijn als overheden, non-profitorganisaties en instellingen in de publieke sector. ViS Detachering heeft met name Projectmanager Bouw vacatures bij de overheid, aannemers en bij ingenieurs- en adviesbureaus.

Hoe word je Projectmanager in de bouw?

Om Projectmanager te worden is over het algemeen minimaal een hbo-vakgerichte diploma benodigd. Ervaring in het managen van projecten is van essentieel belang. Daarnaast dien je over minstens een van de volgende certificaten te beschikken:

 • IPMA (International Project Management Association)
 • MSP (Managing Successful Programmes)
 • Prince2 Practitioner

Vaak is het een pré als je een projectmanagement gerelateerde opleiding hebt gevolgd, zoals:

 • Projectmanagement (hbo)
 • Prince2 (hbo)
 • Lean Six Sigma (hbo)
 • Lean Management (master)

Deze opleidingen worden onder meer aangeboden door de Nederlandse afdeling van het internationale projectmanagement-platform IPMA (International Project Management Association).