Truckparkings in het Rotterdamse havengebied

ViS Detachering ondersteunt het ontwerpteam van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam met ervaren Senior Ontwerpers/Werkvoorbereiders. Deze afdeling werkt aan uitdagende projecten in het Rotterdamse havengebied, van de planfase tot aan de technische uitvoering. Onze medewerkers adviseren binnen projectteams waar het gaat om variantenstudies in de haalbaarheidsfase van uitdagende en soms complexe projecten. Denk hierbij aan zowel ‘droge’ als ‘natte’ infrastructuur, kunstwerken zoals kademuren, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte in het havengebied.

Capaciteitsprobleem in het havengebied

Truckparking_Maasvlakte Plaza
Truckparking Maasvlakte Plaza

Het havengebied van Rotterdam heeft als grootschalig en modern ingericht haventerrein behoefte aan een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen voor vrachtwagens. De huidige parkeercapaciteit is niet voldoende
en ongelijkmatig verspreid over het havengebied. Doordat er te weinig parkeerplaatsen en voorzieningen langs de wegen in het havengebied zijn, kunnen chauffeurs onvoldoende uitrusten wat kan leiden tot verkeersonveiligheid. Chauffeurs parkeren bij gebrek aan veilige parkeerlocaties op afgelegen locaties verspreid door het havengebied. Dit leidt er toe dat chauffeurs beroofd kunnen worden of hun lading gestolen. Uitwijkgedrag leidt er ook toe dat chauffeurs overnachten op de distriparken en bedrijfsterreinen en daar voor vervuiling en overlast zorgen. Ook de voor vrachtwagenchauffeurs aanwezige voorzieningen op parkeerplaatsen zijn in kwalitatieve en kwantitatieve zin onvoldoende.

Variantenstudies

Deze genoemde problematiek heeft er toe geleid om in het havengebied op zoek te gaan naar nieuwe locaties voor de aanleg van truckparkings die voldoen aan de wensen van chauffeurs. Onze ervaren medewerker binnen het ontwerpteam, Martel Kanters, is gevraagd om (nieuwe) invulling te geven aan de variantenstudie voor de huidige en nieuwe truckparkings in het Rotterdamse havengebied.

Hierbij houdt hij rekening met de eisen en wensen van de gebruikers en de omgeving. Een veilige overnachting, schone douches en toiletvoorzieningen staan hoog op het lijstje. Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om de bestaande truckparking aan de Waalhaven uit te breiden met een nieuw, beveiligd gedeelte. De beveiliging van truckparkings houdt onder andere in dat deze overzichtelijk zijn en er een hekwerk om de gehele truckparking staat, voorzien is van goede verlichting waarbij de achterkant van opleggers niet in een donkere hoek wordt opgesteld, het hek met toegangspoort (tourniquet) werkt op een passysteem en dat er cameratoezicht is.

Resultaat

Truckparking Rotterdamse haven
Truckparking Rotterdamse haven

De variantenstudie leidt uiteindelijk tot een voorkeursvariant voor truckparkings waar beschikbare terreinen zo optimaal en efficiënt mogelijk zijn ingedeeld. Het havengebied kampt continu met beperkte beschikbare ruimte en het havenbedrijf ziet er dan ook op toe dat elke vierkante meter zo efficiënt mogelijk mogelijk wordt benut. Dit geldt ook ook voor de terreinen van de truckparkings die daarnaast ook aan alle gestelde eisen moet voldoen. De verdere uitwerking en engineering van de voorkeursvariant zal in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam op de markt worden gezet.

Meer weten over ViS Detachering?

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of neem eens een kijkje naar onze vacatures.
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.