Tweede ViS kennissessie 2018

   

 

Project DOEN: een nieuwe manier van samenwerken

Afgelopen dinsdag 25 september vond de tweede ViS kennissessie van 2018 plaats. Naast een informeel samenzijn met onze ViS professionals is er een interessante presentatie gegeven over het project DOEN. Project DOEN is een project waarbij de verbetering van de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen centraal staat.

Dit keer nam een externe spreker het woord: Machiel Galesloot, Bedoelingen Manager bij Project DOEN. Als Bedoelingen Manager mocht hij door ‘out of the box’ te denken, de bedoeling achterhalen van het project DOEN.

Na een hapje en een drankje trapte Machiel de presentatie af met een toelichting waarom Project DOEN in het leven is geroepen. “Een goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is, dat is waar project DOEN voor staat”, aldus Machiel. “Door niet gebonden te zijn aan regels wordt het projectteam uitgedaagd om na te denken over de aanpak, die anders vanzelfsprekend is.”

Doel van het project

Het doel van het project is tweeledig. Aan de ene kant is het doel leren hoe het anders kan en zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector. Aan de andere kant wordt het leerproject aan de hand van een praktijkcasus uitgevoerd. De praktijkcasus dient naar tevredenheid te worden verricht. Het streven is een optimale klantwaarde, waarbij er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk.

Het project, waarbij deze nieuwe manier van samenwerken in de praktijk mocht worden gebracht, is de renovatie van de Nijkerkerbrug. Machiel is uitgebreid ingegaan op hoe de aanbesteding tot stand is gekomen. Hierbij was het uitgangspunt een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

Evaluatie

Inmiddels is de 50 jaar oude Nijkerkerbrug gerenoveerd en opgeleverd. De brug kan weer 25 tot 30 jaar meegaan. Het leerproject DOEN bevindt zich in de evaluatiefase. Tijdens de evaluatie worden onder andere de volgende zaken bekeken: is er minder discussie over gemaakte afspraken, zijn er minder verstoringen, is het daadwerkelijk eerlijk geld voor eerlijk werk en is er een evenwichtige risicoverdeling. Een aantal conclusies zijn reeds naar boven gekomen en aan het einde van de presentatie besproken. De presentatie wordt afgesloten met de vraag: Vaker DOEN?

We kijken terug op een leuke, interactieve bijeenkomst met een leerzame presentatie. De lat ligt weer hoog voor onze volgende sessie!

Een ViS professional vertelt: Systems Engineering

Peter Vergouwe, senior adviseur Systems EngineeringOnze collega Peter Vergouwe is via ViS Detachering werkzaam als Senior Adviseur Systems Engineering bij Rijkswaterstaat. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de toepassing van Systems Engineering (SE) binnen projecten. In de praktijk betekent dit het structureren van informatie, het coördineren van de documenten uit het SE-proces zodat de ‘producten’ worden gerealiseerd en het bewaken van de integrale consistentie en juistheid. Wij spraken hem over zijn vak en vroegen naar zijn ervaring met ViS.

Continue reading

ViS Kennissessie najaar 2017

Op woensdag 8 november was het weer zover: de najaars-kennissessie! Deze stond in het teken van omgevingsmanagement en het werken bij de Rijksoverheid over de grens van Nederland. Twee van onze professionals namen de presentaties voor hun rekening. Mark Knevel vertelde over zijn ervaring met omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat en Jan Bos vertelde ons meer over zijn rol als Projectmanager bij de Rijksoverheid.

Continue reading

Combiplan Nijverdal

Rijksweg 35 (de N35) is van oudsher een belangrijke verbinding tussen Zwolle en Twente en daarmee belangrijk voor de regio. De N35 loopt dwars door het centrum van Nijverdal en kent een flink aantal kruisingen met zijwegen. Opstoppingen, onveilige situaties en verkeersoverlast zijn het gevolg. Een doorn in het oog van weggebruikers, inwoners van Nijverdal en regionale overheden. Al vanaf de jaren zeventig wordt gezocht naar een oplossing. Het Combiplan Nijverdal is het uiteindelijke resultaat.

Het Combiplan Nijverdal

Combiplan Nijverdal
Combiplan Nijverdal

Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal door het knelpunt van een rijksweg dwars door een bebouwde kom aan te pakken. Rijkswaterstaat heeft de N35 verplaatst over een lengte van circa 6 kilometer, ongeveer 100 meter naar het noorden, zodat de weg en het spoor naast elkaar komen te liggen. Prorail heeft hier een spoor aangelegd. De N35, het spoor en het nieuwe station zijn in 1400 meter lange tunnelbak komen te liggen. Deze is deels overdekt.
Daarnaast zijn er een aantal nieuwe viaducten en bruggen aangelegd, waardoor alle spoorwegovergangen verdwijnen. Het resultaat mag er zijn. Er is nu een snellere doorstroming op de weg en een verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding. Ook de leefbaarheid en veiligheid in het dorp zijn verbeterd.

Het Combiplan Nijverdal is een uniek project omdat het de eerste tunnel in Nederland was waarin spoor en rijksweg samen zijn aangelegd. Combiplan Nijverdal voldoet aan de nieuwste landelijke eisen voor tunnel technische installaties. De vele technische installaties zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën: hardware en software. Eerstgenoemde bestaat onder meer uit ventilatoren, pompen en verlichting. Onder de noemer software valt het besturingssysteem van de tunnel waarmee bijvoorbeeld de verlichting, slagbomen en matrixborden worden aangestuurd vanuit de verkeerscentrale.

De rol van ViS Detachering

Als Adviseur Projectbeheersing bij ViS Detachering heeft Erik Doek enkele jaren aan dit mooie project mee kunnen werken. Als Adviseur Projectbeheersing heb je meestal een andere pet op dan de meeste collega’s die vooral vanuit de techniek de zaken bekijken. Toch zijn ze niet los van elkaar te koppelen. Het maandelijks zorgen voor het financieel beheer door middel van financiële voortgangsrapportages, zorgdragen voor vastleggingen in de financiële systemen, bewaken van de financiële en wijzigingsprocessen zijn een must om de beheersing van zo’n groot miljoenenproject in goede banen te leiden.

De afhankelijkheidsrelaties die je in een project met elkaar hebt is een wezenlijke om binnen de dynamiek die er heerst goede afspraken te kunnen maken en daarbij de omgeving ook niet uit het oog te verliezen. Erik adviseert niet alleen op basis van resultaten en cijfers, maar ook op basis van het gevoel over de richting en de uitvoering van het project. Daarbij komt ook dat de menselijke factor voor een groot deel bepaalt hoe de verhoudingen liggen, en zoiets kan op bepaalde momenten cruciaal zijn. Kortom een bijzonder mooi project in een dynamische werkomgeving.

Meer weten over ViS?

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of neem eens een kijkje naar onze vacatures. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Rijkswaterstaat Pilot – Productaanvragen

Percentage inhuur terugdringen

Productaanvragen Rijkswaterstaat
Het landelijke beleid van de overheid is om het percentage inhuur terug te dringen middels productaanvragen. Sinds dit jaar is Rijkswaterstaat gestart met het doorvoeren van diverse vernieuwingen met betrekking tot het inhuurbeleid, waardoor er, naast de reguliere manier van inhuur, steeds meer wordt gekozen voor de productgerichte uitbesteding. Rijkswaterstaat levert hierdoor een bijdrage aan het terugdringen van de inhuur op landelijk gebied.

Wat betekenen productaanvragen voor ViS Detachering?

ViS Detachering gaat hierin mee en verlegt de dienstverlening naar deze vorm van het leveren van producten. Dit houdt in dat er een specifiek product wordt geleverd met een vooraf vastgesteld resultaat. Op deze manier kunnen we onze opdrachtgever van dienst blijven.

Hierdoor komt er wel meer risico bij ViS Detachering te liggen. Normaliter worden er medewerkers van ViS ingehuurd op basis van uren. Nu bepalen wij een goed doordachte strategie om het vastgestelde resultaat van de opdrachtgever te bereiken. Er wordt vooraf overeengekomen welk bedrag voor dit resultaat wordt betaald, gebaseerd op duidelijk meetbare KPI’s (Key Performance Indicators), criteria waaraan gemeten wordt of een doelstelling is gehaald. Dat betekent dat ViS Detachering als aannemende partij net zo verantwoordelijk is voor het eindresultaat als de opdrachtgever zelf.

Er zijn inmiddels meerdere opdrachten gegund op het gebied van projectbeheersing en contractmanagement. Een aantal van onze medewerkers die bij andere projecten werden ingehuurd door Rijkswaterstaat, zijn nu verantwoordelijk voor het leveren van producten bij Rijkswaterstaat.

Een ander voordeel van deze vorm is dat de werkzaamheden niet aan een persoon gekoppeld zijn, waardoor meerdere werknemers de kans krijgen om werkervaring op te doen bij het leveren van verschillende producten.

Meer weten over ViS Detachering?

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of neem eens een kijkje naar onze vacatures.
Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

De A4 Delft-Schiedam

De A13 is nu de belangrijkste autosnelweg tussen Rotterdam en Den Haag. Op deze snelweg staat het verkeer echter vrijwel dagelijks in de file. Daarom heeft de overheid in 2010, na ruim 50 jaar, besloten om de A4 Delft-Schiedam aan te leggen. Met deze snelweg moet de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam verbeterd worden.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

Mark Knevel werkt gedetacheerd via ViS als Adviseur Omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat voor het project A4 Delft-Schiedam. “De A4 loopt dwars door Midden-Delfland, een mooi en kwetsbaar gebied in de drukke Randstad. Om die reden is veel aandacht aan de inpassing van de weg besteed. Ook aan de programma’s om de kwaliteit van het gebied verder te versterken is veel aandacht besteed” aldus Mark.

Integrale gebiedsontwikkeling

Tot deze kwaliteitsprogramma’s hebben de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten rond de A4, het Rijk, maar ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven gezamenlijk besloten op het moment dat zij de Overeenkomst voor de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) ondertekenden. Dit betekent dat niet alleen een goed in de omgeving ingepaste weg wordt aangelegd, maar ook verschillende kwaliteitsprogramma’s worden uitgevoerd. Eén van deze projecten is het Groenblauw Lint, het aanleggen van 100ha nieuwe natuur, 250ha zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van ecopassages. Een ander project is de ontwikkeling van een sportpark bovenop de landtunnel waar de A4 bij Schiedam in komt te liggen.

Intensief overleg

Door de integrale ontwikkeling is er intensief overleg tussen de ondertekenaars van de overeenkomst. Mark ondersteunt de Omgevingsmanager bij de planvorming en realisatie van het sportpark op het dak van de landtunnel van de A4 en is wekelijks betrokken bij de afstemming tussen de gemeente Schiedam, de hoofdaannemer A4all van het project en Rijkswaterstaat over de inrichting van het tunneldak.

‘Eén van mijn taken is het samen met juristen vastleggen van een recht van opstel tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam. Er moet goed geregeld worden wat wel en wat niet kan op het dak van de tunnel’, vertelt Mark.

Kwaliteitsimpuls

Wanneer de A4 Delft-Schiedam eind 2015 opengaat, moet niet alleen de mobiliteit tussen Delft en Schiedam verbeteren, maar ook de leefbaarheid van het gehele gebied omhoog gaan. Op dit moment is het nog hard werken om alle projecten tijdig gereed te krijgen.

Meer weten over ViS?

Bekijk direct onze vacatures en onze opdrachtgevers. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Bemiddeling in grondbehoefte voor de A1/A6

Vrijwel dagelijks staan er files in de noordelijke Randstad. Door de groei van het verkeer is de wegcapaciteit onvoldoende geworden om de hoeveelheid verkeer te verwerken. Tot 2020 voert Rijkswaterstaat diverse weguitbreidingen uit om de bereikbaarheid te verbeteren. We vertellen in dit artikel meer over het project A1/A6.

A1/A6

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert het consortium SAAone het project A1/A6 tussen de knooppunten Diemen, Muiderberg en de aansluiting Almere Havendreef, onderdeel van de weguitbreiding ‘Schiphol-Amsterdam-Almere’. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen; bij Muiden wordt de A1 verlegd en wordt het breedste aquaduct van Europa gebouwd.

Projectcoördinator Grondstromen

Nick Huiskes is via ViS gedetacheerd als Projectcoördinator Grondstromen bij het project A1/A6. “Mijn taak is ervoor te zorgen dat de grondbehoefte die binnen dit project speelt, vervuld wordt”, vertelt hij. “Het gaat voornamelijk om grond, maar ook in zand en bouwstoffen hebben wij een bemiddelende rol. De uitdaging zit hem vooral in de hoeveelheden. Zo heeft het hele project enkele honderdduizenden kuubs grond nodig voor de bekleding van terpen en bermen, maar ook klei voor bekleding van dijken en sloten.”

Concurrentie om grondstromen

Om aan deze grondbehoefte te voldoen is het erg trekken aan de vrijkomende grondstromen rond het project A1/A6. Zeker omdat de kosten voor SAAone zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Nick: “De concurrentie van andere grote GWW werken met grondbehoefte in de regio speelt ook nog een rol. Zo kent het ook het nabijgelegen project ‘Omlegging A9 Badhoevedorp’ een grote grondbehoefte. Gelukkig zijn wij ook binnen dat project grondleverancier, zodat we nog enige sturing kunnen geven aan de verdeling van grond.”

Verbeterde doorstroming en bereikbaarheid

De extra rijstroken die worden aangelegd tijdens dit project, zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weguitbreiding van de A1/A6 vindt plaats over een afstand van 20 kilometer. “Zo krijgen de A1 en de A6 tussen knooppunt Diemen en de Hollandse Brug beiden 2×5 rijstroken. De A6 krijgt vanaf de Hollandse Brug tot en met de Hoge Ring bij Almere 4×2 rijstroken. Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van twee rijstroken. Daarnaast komt er onder andere een aquaduct onder de Vecht bij Muiden en wordt knooppunt Muiderberg aangepast”, aldus Nick.

Meer weten?

Bekijk direct onze opdrachtgevers en onze vacatures. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.