Collega Francine helpt weeskinderen in Oeganda

Onze collega Francine zet zich op vrijwillige basis in voor weeskinderen in Oeganda. Dit doet zij via “Stichting Time to Help”, een humanitaire hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van leefomstandigheden van minderbedeelden. Vanaf 27 april gaat Francine met een groep vrijwilligers naar Oeganda om daar een schoolproject te realiseren. Het concrete doel van het project is het repareren en renoveren van het schoolgebouw, zodat de kinderen goede zorg en educatie krijgen in een gezonde omgeving.

Continue reading

Hoe ViS de wereld een beetje mooier maakt

De bebouwde wereld om ons heen een beetje mooier maken, zodat mensen er prettig kunnen wonen, werken en leven. Dat is waar Bouwkunde en Civiele Techniek in een notendop om draait. Door op een duurzame manier te ondernemen dragen we bij ViS nog een extra steentje bij aan deze missie. Een van de manieren waarop wij invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is door ons partnerschap met Wakibi.

Continue reading

Zuivere koffie bij ViS

Samenwerking met Pure Africa

Zuivere koffie bij ViSIn het kader van ons MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is ViS Detachering een samenwerking aangegaan met Pure Africa voor zuivere koffie. Pure Africa heeft namelijk Arabica koffie van topkwaliteit. Met het drinken van Pure Africa koffie ondersteunen wij ondernemerschap in Ethiopië, Burundi en Rwanda.

We hopen en verwachten dat ondernemerschap zorgt voor ontwikkeling. Daarvoor is ondernemerskapitaal nodig, maar dit kunnen of willen de banken in Afrika niet verstrekken. De rentepercentages liggen er gemiddeld rond de 25%. Daarom levert Pure Africa een bijdrage aan het op gang brengen van de economie door geld beschikbaar te stellen voor microkredieten.

Opbrengst van de zuivere koffie

Van iedere kilo koffiebonen die wij kopen, investeert Pure Africa 1 euro in deze microkredieten voor Afrikaanse ondernemers. Deze ondernemers kunnen een lening afsluiten tegen een lage rente. Met deze rente worden weer nieuwe microkredieten verstrekt, waardoor het geld altijd naar de koffieboeren blijft gaan. Zo geeft ViS met Pure Africa iets terug aan de Afrikaanse samenleving.

De afgelopen jaren is ViS bezig geweest om de doelstelling van het MVO beleid verder in de organisatie te implementeren.