Toezicht op renovatie IJ-Tunnel

De IJ-tunnel

In 1968 is in Amsterdam de IJ-Tunnel geopend. Deze 1139 meter lange tunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het stadsdeel Amsterdam Noord. Dagelijks rijden er 50.000 auto’s en 22 buslijnen door de tunnel. Met het veelvuldige gebruik van de tunnel is het belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Om hieraan te kunnen voldoen is de tunnel al een aantal keer gesloten geweest om een reeks van werkzaamheden te verrichten. Deze zomer worden naar verwachting de laatste werkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden

IJ-Tunnel
IJ-Tunnel

Tijdens de renovatie zullen de volgende zaken worden aangepakt: het aanpassen van de ophanging van het ventilatiesysteem, het aanpassen van het ventilatiesysteem zelf en kleinere civiel (herstel) werkzaamheden. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden, is Daniël Tangerman van ViS aangesteld als Toezichthouder. Van 15 juli tot en met 29 augustus zal hij zich bezighouden met de werkzaamheden waterslot, mangaten, aanbrengen sluitpleister, asfaltvoegen, dienstdeuren en betonreparatie.

Wij wensen Daniël veel succes en werkplezier toe!

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de IJ-tunnel kun je terecht op de website van de gemeente Amsterdam. Let op dat je van 15 juli tot 29 augustus een alternatieve route neemt voor de IJ-tunnel.

Geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Van fabrieken naar huizen: Project Houthaven Amsterdam in uitvoering

De gemeente Amsterdam is momenteel actief met de begeleiding van een uniek ontwikkelingsproject, De Houthaven. Wij vertellen je er graag meer over.

De Houthaven

De Houthaven is bijna 140 jaar geleden aangelegd. Hout van over de hele wereld werd hier tientallen jaren overgeslagen en verwerkt. De haven heeft zijn functie verloren, waardoor deze prachtige plek beschikbaar is gekomen voor wonen en werken. Tal van creatieve bedrijven hebben zich al in dit gebied gevestigd. De komende jaren worden er gefaseerd 7 eilanden aangelegd die ruimte bieden voor in totaal 2.500 woningen, 70 woonboten en 50.000m2 voorzieningen zoals maatschappelijke functies, bedrijfsruimtes, horeca, scholen, een hotel en een zorgcentrum.

Houthaven_Bovenaanzicht
Houthaven Bovenaanzicht

Een belangrijk onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de aanleg van de Spaarndammertunnel, waardoor het doorgaand verkeer ondergronds naar en van de binnenstad wordt geleid. Hierdoor krijgt de Houthaven rustige en groene verbindingen met de binnenstad van Amsterdam en de Spaarndammerbuurt.

Het Project

Het unieke aan dit project is dat het een klimaat-neutrale woonwijk wordt, gelegen aan het IJ en op korte afstand van het centrum. Het hele gebied zal voor een groot gedeelte bestaan uit havens die worden uitgegraven. Dit jaar zijn de eerste woningen opgeleverd in het gedeelte Blok 0 en in juni 2016 zijn de werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom Blok 0 gestart. Hierbij valt te denken aan de kademuren, bestrating en afvalcontainers. Allereerst worden de damwanden voor de kademuren aan de Houthavenkade gesla­gen en vervolgens wordt de maaiveldinrichting van de Houthaven­kade aangebracht. De openbare ruimte aan de kant van de Hapa­randaweg wordt momenteel nog ontworpen. In overleg met het Havenbedrijf wordt het hele profiel aangepakt, zodat deze bij het havengebied en de Houthaven past.

De uitvoering van de waterbouwkundige constructies, zoals de kademuren en damwandconstructies, wordt begeleid door Projectbureau Houthaven, onderdeel van Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). ViS verzorgt hierbij het dagelijks toezicht op de werkzaamheden en begeleidt de aannemer. Een belangrijk aspect in dit binnenstedelijk gebied is de communicatie met omwonenden en afstemming met de vele andere werkzaamheden die in dit ontwikkelingsgebied plaatsvinden.

Aanzicht Houthavens Blok0
Aanzicht van Houthaven Blok0

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Houthaven in Amsterdam? Kijk hier voor de actuele stand van zaken!

Geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.