Opening A4 Delft – Schiedam

Na meer dan 60 jaar discussiëren en langdurige procedures is het dan eindelijk zover: de A4 tussen Delft en Schiedam gaat vrijdagavond tussen Schiedam en Delft voor het eerst open voor verkeer!

Opening A4 Delft-Schiedam

Na de avondspits wordt de afzetting op de rijbaan weggehaald, waarna het verkeer voor het eerst over het 7 kilometer lange stuk snelweg kan rijden. De rijbaan in de richting Schiedam gaat in de nacht van zondag op maandag open.

A4 Delft-Schiedam

Een van de medewerkers van ViS is ook werkzaam op dit project als Adviseur Omgevingsmanagement. Hij ondersteunt de Omgevingsmanager bij de planvorming en realisatie van het sportpark op het dak van de landtunnel van de A4.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

De A4 Delft-Schiedam

De A13 is nu de belangrijkste autosnelweg tussen Rotterdam en Den Haag. Op deze snelweg staat het verkeer echter vrijwel dagelijks in de file. Daarom heeft de overheid in 2010, na ruim 50 jaar, besloten om de A4 Delft-Schiedam aan te leggen. Met deze snelweg moet de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam verbeterd worden.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

Mark Knevel werkt gedetacheerd via ViS als Adviseur Omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat voor het project A4 Delft-Schiedam. “De A4 loopt dwars door Midden-Delfland, een mooi en kwetsbaar gebied in de drukke Randstad. Om die reden is veel aandacht aan de inpassing van de weg besteed. Ook aan de programma’s om de kwaliteit van het gebied verder te versterken is veel aandacht besteed” aldus Mark.

Integrale gebiedsontwikkeling

Tot deze kwaliteitsprogramma’s hebben de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten rond de A4, het Rijk, maar ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven gezamenlijk besloten op het moment dat zij de Overeenkomst voor de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) ondertekenden. Dit betekent dat niet alleen een goed in de omgeving ingepaste weg wordt aangelegd, maar ook verschillende kwaliteitsprogramma’s worden uitgevoerd. Eén van deze projecten is het Groenblauw Lint, het aanleggen van 100ha nieuwe natuur, 250ha zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van ecopassages. Een ander project is de ontwikkeling van een sportpark bovenop de landtunnel waar de A4 bij Schiedam in komt te liggen.

Intensief overleg

Door de integrale ontwikkeling is er intensief overleg tussen de ondertekenaars van de overeenkomst. Mark ondersteunt de Omgevingsmanager bij de planvorming en realisatie van het sportpark op het dak van de landtunnel van de A4 en is wekelijks betrokken bij de afstemming tussen de gemeente Schiedam, de hoofdaannemer A4all van het project en Rijkswaterstaat over de inrichting van het tunneldak.

‘Eén van mijn taken is het samen met juristen vastleggen van een recht van opstel tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam. Er moet goed geregeld worden wat wel en wat niet kan op het dak van de tunnel’, vertelt Mark.

Kwaliteitsimpuls

Wanneer de A4 Delft-Schiedam eind 2015 opengaat, moet niet alleen de mobiliteit tussen Delft en Schiedam verbeteren, maar ook de leefbaarheid van het gehele gebied omhoog gaan. Op dit moment is het nog hard werken om alle projecten tijdig gereed te krijgen.

Meer weten over ViS?

Bekijk direct onze vacatures en onze opdrachtgevers. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.