Succesvolle ISO 9001 audit

Vorig jaar heeft ViS Detachering voor het eerst haar NEN-EN-ISO 9001 certificaat behaald. ViS vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en heeft ervoor gekozen dit te toetsen aan deze erkende certificering.

“Kwaliteit is voor ons onlosmakelijk verbonden met klanttevredenheid, de klant en al zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal. Door de organisatie zal gestreefd worden naar de continue verbetering van kwaliteit.” Aldus Gijs van Ierssel, Directeur bij ViS Detachering.

Om te zorgen dat we blijven werken volgens de kwaliteitsnormen van de ISO wordt er jaarlijks een audit gehouden. 9 oktober j.l. heeft de ISO audit bij ons op kantoor plaats gevonden. En met succes! De audit is positief beoordeeld. Ook dit jaar voldoen we aan alle voorwaarden van de ISO.

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm gericht op kwaliteitsbeheersing in een organisatie. Door middel van meerdere richtlijnen helpt deze norm bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie en bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

  • klantgerichtheid;
  • betrokkenheid van medewerkers en het topmanagement;
  • een procesbenadering;
  • relatiemanagement.

Met de nieuwe ISO 9001:2015 bepaalt een organisatie wie de stakeholders en wat de risico’s zijn. Op basis daarvan worden alleen de relevante onderdelen vastgelegd voor het werkproces en de kwaliteit van de dienstverlening.