Succesvolle ISO 9001 audit 2022

Op vrijdag 6 januari jl. was het weer tijd voor onze jaarlijkse externe ISO-audit! En ook voor afgelopen jaar mogen wij weer zeggen dat de audit als positief is beoordeeld en wij voldoen aan alle voorwaarden van de ISO.

In 2017 heeft ViS Detachering voor het eerst haar NEN-EN-ISO 9001 certificaat behaald. Om dit certificaat te behouden vindt er jaarlijks een ISO 9001 audit plaats door een extern bureau, om te beoordelen of wij nog steeds werken via de ISO-normen. Tevens dient dit certificaat eenmaal in de drie jaar vernieuwd te worden, dit was in 2020 het geval en het nieuwe certificaat hebben wij destijds met succes behaald.

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm gericht op kwaliteitsbeheersing in een organisatie. Door middel van meerdere richtlijnen helpt deze norm bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie en bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

  • Klantgerichtheid.
  • Betrokkenheid van medewerkers en het management.
  • Een procesbenadering.
  • Relatiemanagement.

Met de NEN-EN-ISO 9001:2015 stelt een organisatie aan de hand van haar missie en visie helder haar doelen vast en bepaalt een organisatie wie de stakeholders en wat de risico’s zijn. Op basis daarvan worden alleen de relevante onderdelen vastgelegd voor het werkproces en een systeem opgezet om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.