Stil Mastiek maakt asfalt stiller, schoner en ‘makkelijker’

Asfalt is volop in beweging. Door toepassing van het nieuwe mengsel Stil Mastiek 0/8 wordt asfalt stiller, milieuvriendelijker en gemakkelijker aan te leggen en te repareren.

Geluidswerende deklagen (DGD)

Vooral in stedelijke omgevingen worden al geruime tijd dunne, geluidswerende deklagen (DGD) aan asfalt toegevoegd. De huidige generatie DGD heeft als nadeel een relatief korte levensduur. DGD is bovendien slecht bestand tegen zwaar verkeer en kwetsbaar bij de aanleg.

Stil Mastiek 0/8

De oplossing is het nieuwe mengsel Stil Mastiek 0/8. Volgens ontwikkelaar Reef Infra is de uitvoering robuuster, waardoor het beter verwerkbaar is. “Stil Mastiek 0/8 gaat aanzienlijk langer mee dan DGB en geeft bovendien meer geluidsreductie”, vertelde Henny ter Huerne van Reef Infra onlangs in het vakblad voor infrastructuur en mobiliteit OTAR. “Stil Mastiek 0/8 is onder meer aangelegd in Enschede en op de N743 bij Borne. Bij proeven daar zijn geluidsreducties gemeten van 3,0 tot 3,9 dB(A).”

Bron
OTAR Magazine, jaargang 2013, nr. 1