Reconstructie Merwedestraat Oranjelaan

Ingenieursbureau Drechtsteden is vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsbegeleiding betrokken bij het project Reconstructie Merwedestraat Oranjelaan en heeft hiervoor een projectteam samengesteld. Ali Asabdoun is namens Vis Interim als projectengineer werkzaam binnen dit projectteam.

Reconstructie Merwedestraat Oranjelaan

De stadsas Merwedestraat – Oranjelaan heeft een belangrijke betekenis voor de bereikbaarheid van de binnenstad. De technische levensduur van de asfaltverhardingen van zowel de Oranjelaan als de Merwedestraat is verstreken en is aan een al dan niet gehele vervanging toe.

Reconstructie Merwedestraat Oranjelaan

Vanuit het verkeersplan Centrum is er een andereinrichting van deze wegen gewenst. Daarnaast past de inrichting van een aantal kruisingen niet meer bij de eisen van deze tijd en vormt de Prins Hendrik brug een obstakel in de doorstroming van het (toekomstige) verkeer en bij de ontsluiting van Stadswerven Noord. De mogelijkheden worden bekeken om de Prins Hendrik brug uit te breiden met een dubbelzijdig fietspad aan de zijde van Stadswerven/Centrum.

De bestaande verkeersregelinstallaties op de kruisingen Oranjelaan-Noordendijk, Oranjelaan-Parklaan, Merwedestraat-Maasstraat zijn aan het einde van de levensduur en moeten vervangen worden. Ook de rijbaansignalering op de Prins Hendrik-brug is aan vervanging toe.

Voor de reconstructie worden er diverse varianten onderzocht. Er wordt gekeken naar een gehele vervanging van de asfaltconstructie en de fundering. Er wordt ook gekeken en gerekend aan een variant waarbij een deel van de bestaande asfaltconstructie wordt weg gefreesd en overlaagd met een nieuwe asfaltconstructie. De kosten, de uitvoeringsduur en de bereikbaarheid zijn uiteraard een belangrijke factor in het maken van de uiteindelijke keuze.

Het projectresultaat dient zodanig te zijn dat de nieuw aan te leggen verharding een levensduur heeft van 45 jaar en het nieuwe riool een levensduur van 60 jaar.

Riolering

De riolering is op een aantal locaties binnen de projectgrens einde levensduur en dient te worden vervangen. Een opvallende locatie is de riolering ter plaatse van het Sumatraplein. Het Sumatraplein in Dordrecht is een belangrijk verkeersknooppunt aan de oostelijke kant van het centrum van Dordrecht. Onder het Sumatraplein ligt een belangrijk riool. Het stamriool is aangelegd in 1930 en vormt de hoofdader voor de rioolwaterafvoer uit het gebied. Inspectie van het riool is lastig, omdat veel toegangsluiken midden in de rijbaan liggen.

Bij een rioolinspectie komt veel kijken. Het riool wordt afgesloten en het rioolwater moet omgeleid worden. Daarna wordt het riool gereinigd met schoon water en moet het afvalwater afgevoerd worden. Als het riool schoon is, wordt met behulp van camera’s de binnenkant van het riool geïnspecteerd. Het IBD heeft een plan opgesteld om de inspectie van het riool toch uit te kunnen voeren, met minimale overlast voor het verkeer. Door een deel van het project ’s nachts uit te voeren is de verkeershinder beperkt gebleven.

We hebben een systeem van tijdelijke leidingen over de weg heen gelegd. Door het rioolwater op deze wijze af te voeren, bovenlangs over de weg, is dit project uitgevoerd met minimale overlast voor de omgeving. Na de inspectie bleek dat de staat van het riool, na 80 jaar, nog buitengewoon goed is. Samen met Stadsbeheer Dordrecht worden varianten uitgewerkt om voor de komende 70 jaar veilige afvoer van rioolwater te verzorgen.

Meer weten over ViS?

Bent u geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.