Projectleider Elmar van Bijsterveld krijgt hoog bezoek bij project in Reeuwijk

Dit najaar kreeg onze opdrachtgever de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hoog bezoek. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) bezocht een aantal projecten in Reeuwijk om te praten over de ervaringen met burgerparticipatie in de praktijk. In groot gezelschap maakte de Minister een wandeling langs een drietal voorbeelden, waaronder Het Treebord. Dit is het project waar ViS-professional Elmar van Bijsterveld sinds eind 2017 de leiding over heeft.

Project Treebord

Het Treebord is een veelgebruikte weg in Reeuwijk die aan vervanging toe was. Zo waren onder andere de materialen versleten, moest het geheel een goede 25 cm opgehoogd worden, de verkeersveiligheid had een update nodig en er moest een hemelwaterriool worden aangebracht. 

Om voor het project Treebord alles in goede banen te leiden en gehoor aan de wensen van de burgers te kunnen geven, is er een werkgroep opgericht. “Het was de bedoeling om van een gedeelte een 50 kilometerzone te maken en van het laatste deel een 30 kilometerzone, maar de bewoners zagen dat anders en hadden de wens om het geheel een 30 kilometerzone te maken. Hier is gehoor aan gegeven en nu is de maximum snelheid overal 30 km per uur geworden. Na afronding van het Treebord bleek dat er nog financiële middelen waren om een park aan te leggen. Dit is samen met de bewoners aangepakt.”, aldus Elmar. Het voordeel van het project als Treebord was dat het als één groot geheel werd gezien en de werkgroep heeft de eenheid kunnen behouden. 

Burgerparticipatie en verwachtingsmanagement

De Minister liet zich tijdens de presentatie en een wandeling uitgebreid informeren en stelde daarbij kritische vragen over de opgedane ervaringen in de praktijk. Het belang is volgens haar dat voorafgaand aan burgerparticipatie het verwachtingspatroon voor alle betrokken partijen duidelijk moet zijn. Heldere kaders en verwachtingsmanangement zijn noodzakelijk om een succesvol traject te kunnen doorlopen. De wet die in de maak is hierover moet wat haar betreft dit ook gaan waarborgen. 

Participatieverordening

Inmiddels heeft de Minister een brief naar de Tweede Kamer met als titel ‘Versterking Participatie’ op lokaal niveau gestuurd. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de eerste gemeente met een participatieverordening. Een belangrijke invalshoek voor deze verordening is de versterking van de positie van bewoners binnen besluitvormingsprocessen.