Projecten in uitvoering bij Gemeente Roosendaal

Onze collega Bob IJsselstein is via ViS Detachering als Directievoerder/Toezichthouder werkzaam bij de gemeente Roosendaal. Vanuit zijn rol is hij namens de gemeente verantwoordelijk voor de directievoering en het dagelijks toezicht op de realisatiefase van diverse civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Graag nemen we een kijkje in twee projecten die hij begeleidt.

Reconstructie Zundertseweg Zuid in Gemeente Roosendaal

Reconstructie Zundertseweg Zuid Gemeente Roosendaal

Deze reconstructie wordt vanaf april 2017 gefaseerd uitgevoerd. De weg wordt in delen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Deze fasering maakt het tevens mogelijk om de jaarlijks terugkerende Halve Marathon van Roosendaal doorgang te laten vinden.  Het parcours maakt deels gebruik van de Zundertseweg.

Binnen deze reconstructie wordt de klinkerverharding in de rijweg vervangen door geluidreducerend asfalt aangezien de weg door bewoond gebied gaat. De capaciteit van de riolering wordt op enkele plaatsen vergroot en het profiel wordt gewijzigd door het vrijliggende fietspad achter de bomenrij aan te leggen. De groenstructuur krijgt meer ruimte en ook de openbare verlichting wordt vernieuwd.

Het fietspad E-Bergen

In het najaar van 2016 is als onderdeel van het beheer en onderhoud aan diverse wegen binnen de gemeente Roosendaal het fietspad vernieuwd in de wijk Tolberg nabij de E-Bergen naast het Rissebeek. Fietspad Gemeente RoosendaalDe werkzaamheden zijn in oktober gestart en in december afgerond. Hiervoor is het fietspad tijdelijk afgesloten geweest. Het fietspad is tussen de Hoveniersberg en de Watermolenstraat voorzien van een nieuwe laag rood asfalt in plaats van de bestaande tegelverharding.

Vanuit zijn rol is Bob verantwoordelijk voor de kwaliteit en projectfinanciën. De noodzakelijkheid van goede fietspaden is door de toename van het gebruik steeds vaker een investering waard. Vaak worden daarom de (rode) tegels vervangen door rood asfalt. Het beleid in de gemeente Roosendaal is erop gericht om regelmatig in fietspaden te investeren.

Wanneer de verharding van bestaande fietspaden wordt vervangen door asfalt, wordt er tegelijkertijd aandacht geschonken aan de beveiliging tegen wortelopdruk van de bomen die naast de fietspaden staan. Hiertoe wordt een wortelscherm langs fietspad en boom aangebracht. Een wortelscherm wordt vanaf maaiveld niveau tot 0,60m diep in de grond aangebracht. Wortels worden zo gedwongen langs het scherm of naar beneden te groeien, waardoor schade aan het asfalt voorkomen kan worden.

Meer projecten van ViS Detachering

Geïnteresseerd geraakt in onze projecten? Eerder schreven wij artikelen over onze bijdrage aan bijvoorbeeld de opkomst van distributiecentra, logistiek park Dordtse Kil IV en Project Houthaven in Amsterdam. Op onze pagina opdrachtgevers vind je al onze opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.