Project renovatie Museum Kam Nijmegen: ViS professional Peter op den Brouw vertelt

Onze collega Peter op den Brouw is sinds oktober 2018 werkzaam als Projectleider Renovatie/Restauratie bij Museum Kam in Nijmegen. Peter heeft hiervoor al meerdere renovaties en restauraties begeleid. Echter, wat dit project zo bijzonder maakt, is de archeologische collectie, waar rekening mee moet worden gehouden. Én de uitdagingen rondom het feit dat het museum zich in een rijksmonument bevindt.

Een klein stukje geschiedenis: het Museum Kam is in 1922 gebouwd in opdracht van Gerard Marius Kam. Rond 1900 heeft de heer Kam, nadat hij een fortuin had vergaard in de staalindustrie in Rotterdam, zich in Nijmegen gevestigd. Tijdens bouwwerkzaamheden in Nijmegen stuitten arbeiders in die tijd voortdurend op Romeinse voorwerpen, die zij meestal meteen te gelde maakten. Zo verkochten zij in 1900 vier potten aan de heer Kam. Vanaf dat moment besloot de heer Kam zich toe te leggen op het verzamelen van Romeinse oudheden en liet in 1919 op zijn kosten het museum bouwen om zijn archeologische collectie onderdak te bieden.

Inmiddels zijn we 100 jaar verder en is het pand toe aan een renovatie en restauratie. Peter is voor dit project ingezet en zit midden in de voorbereidingsfase: ”We zijn begonnen met het maken van een Programma van Eisen en het in kaart te brengen van de functies die wenselijk zijn in het nieuwe gebouw. Zo is de wens om meer ruimte te creëren voor het exposeren van de collectie. Op dit moment wordt meer dan de helft van het gebouw gebruikt als depot. Het museum mag meer een museumkarakter krijgen.”

Het doel van het project bestaat uit vier onderdelen, namelijk het restaureren, verduurzamen en toegankelijker maken van het gebouw, alsmede de mogelijkheid om het gewenste klimaat voor de collectie beter te kunnen realiseren en reguleren. Het gebouw is een rijksmonument, waardoor het aanzicht en interieur van het gebouw in stand moet worden gehouden. “Het doel is om het pand toch zo energieneutraal mogelijk te maken met onder andere zonnepanelen. Het streven is om in 2030 van het gas af te zijn”, aldus Peter. Welke maatregelen er kunnen worden genomen, wordt in de komende ontwerpfase onderzocht.

Een randvoorwaarde om het gebouw te kunnen restaureren is dat het gebouw leeg moet. Hier ligt een grote uitdaging voor het project. De collectie moet door specialisten met een archeologische achtergrond met aandacht worden ingepakt. Daarnaast moeten veel voorwerpen nog worden geregistreerd, gefotografeerd en gereinigd. Een tijdrovende klus. De depotstukken blijven in dozen en gaan eerst naar een depot in Wychen. Daarna worden ze samen met de depotstukken van de gemeente Nijmegen ondergebracht in een definitieve depotlocatie van de gemeente Nijmegen. Om de archeologische stukken goed te houden zullen de optimale klimaatomstandigheden moeten worden gecreëerd: “Qua temperatuur is dit makkelijk voor elkaar te krijgen. De juiste luchtvochtigheid in een ruimte te creëren, kan een uitdaging zijn”, aldus Peter. Hij vertelt verder: “De benodigde klimaatomstandigheden kunnen we desnoods in de dozen zelf creëren. Door bepaalde stoffen toe te voegen, verkrijgen we de juiste luchtvochtigheid. Deze luchtvochtigheid kan voor een lange tijd in stand worden gehouden”. De verhuizing zal in totaal ongeveer drie tot zes maanden duren.

Een andere uitdaging is om het museum toegankelijk te maken voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. In de huidige situatie is het museum alleen te bereiken via een trap en ook binnen in het museum zijn vele trappen en niveauverschillen. De voorstellen voor de toegankelijkheid zijn in de maak, Peter vertelt ons alvast: “Om het museum toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers zal er een hellingbaan moeten komen, alsmede een lift voor het bezoeken van de verschillende verdiepingen.” Waar deze lift in het gebouw of toch aan de buitenkant zal worden geplaatst, wordt de komende maanden duidelijk.

Het museum is de komende maanden nog te bezoeken. In de tweede helft van 2019 zal de verhuizing van de archeologische stukken plaatsvinden en de uitvoering zal worden gerealiseerd in 2020.

Peter heeft het naar zijn zin op het project en is te spreken over het werken via ViS Detachering. Hij vertelt: “Er is veel aandacht voor de medewerker. ViS Detachering springt er wat mij betreft uit vergeleken met andere detacheringsbureaus.”

Zie jij een project als dit ook wel zitten? Bekijk dan onze vacatures en stuur ons je CV.