Peilbesluit IJsselmeergebied

In het kader van de Deltabeslissing IJsselmeergebied bereidt Rijkswaterstaat een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer in droge periodes kunnen vasthouden zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. In plaats van een vast zomerpeil komt er daarom een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Door de spuisluizen in de Afsluitdijk minder vaak open te zetten, stroomt er minder water naar de Waddenzee. De waterstanden stijgen dan en er ontstaat een buffervoorraad zoet water. Zo kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoet water.

Peilbesluit_IJsselmeergebied_Afsluitdijk
Spuisluizen in de afsluitdijk

Een paar centimeter

Alex Dol verzorgt namens ViS Detachering de communicatie en het omgevingsmanagement voor dit project. “Het peilbesluit is een bijzonder traject. Het gaat vooral om het juridisch mogelijk maken van flexibeler peilbeheer. Technisch-inhoudelijk is er niet zoveel aan de hand. Er zijn geen fysieke ingrepen in de buitenruimte. Het enige wat de omgeving merkt van het peilbesluit is een paar centimeter peilverschil.

Managen van verwachtingen

Het omgevingsmanagement is echter complex. Het project beslaat het hele IJsselmeer, Markermeer en de randmeren van Flevoland, daardoor is het aantal belanghebbenden groot.

Daarnaast is er sprake van tegengestelde belangen. Voor de natuur is een fluctuerend peil overwegend positief, maar voor de recreatie brengt het vooral onzekerheden met zich mee.

Voor bezitters van zeiljachten kan een paar centimeter peilverandering het verschil maken tussen wel- of niet uitvaren. Tot slot zijn er, door het grote plangebied, veel raakvlakken met andere projecten van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Ook zij moeten rekening houden met de nieuwe peilen. Denk bijvoorbeeld aan de versterking van de Afsluitdijk of de aanleg van nieuwe eilanden in het Markermeer. Dit alles maakt dat de communicatie en het omgevingsmanagement vooral gaat over het managen van verwachtingen.”

Nieuwe pompen

Komend jaar (2016) voert het project een milieueffectrapportage uit en wordt het ontwerppeilbesluit opgesteld. De verwachting is dat het nieuwe peilbesluit in 2017 onherroepelijk is. Pas als er nieuwe pompen in de Afsluitdijk zijn geplaatst (2022) gaat het peilbesluit volledig in werking.

Meer informatie?

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of benieuwd naar onze vacatures? Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.