MVO

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ViS Detachering van wezenlijk belang. Bij het streven naar ‘profit’ zoeken wij altijd een balans met twee andere p’s: ‘people’ en ‘planet’. Natuurlijk draait (ook) onze bedrijfsvoering om het maken van winst, maar alleen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat we rekening houden met de wereld om ons heen.

MVO

ViS onderscheidt zich van andere detacherings- en recruitmentbureaus doordat wij actief zijn vanuit de kern van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Samenwerken met partners doen we zo duurzaam mogelijk. We stimuleren elkaar tot duurzaamheid en ontwikkelen onszelf en elkaar daarin blijvend. Papier gebruiken we liever niet en autokilometers rijden we zo weinig mogelijk.

Groeiend verlangen

Het verlangen naar een vorm van ondernemen met nadrukkelijk oog voor duurzaamheid, is iets dat groeit in de samenleving. ViS wil die trend niet volgen, maar leiden. Wij inspireren onze partners om mee te gaan in onze werkwijze. We bekijken ons eigen handelen en dat van onze stakeholders voortdurend kritisch om ons te blijven ontwikkelen.

Duurzame projecten

Om ons heen zien we steeds meer duurzame producten. In de supermarkt, op de boerderij en zelfs bij de autodealer. Overheden, aannemers, ingenieursbureaus en andere bedrijven in de bouwsector en de civiele sector – onze sector! – blijven niet achter. ViS ondersteunt deze ontwikkeling voor de volle honderd procent. Voor ons betekent duurzaamheid een bestendige relatie en een vorm van samenwerking waarin we elkaar stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We mogen wel zeggen: MVO zit in ons DNA.