Werkorganisatie Druten Wijchen

Werkorganisatie Druten Wijchen en ViS Detachering

De gemeente Druten en gemeente Wijchen hebben besloten om de handen in één te slaan en samen te werken aan de grotere opgaven die beide gemeenten op de plank hebben staan, hiervoor is de Werkorganisatie Druten Wijchen opgericht. Bij de werkorganisatie zijn zij optimistisch, ondernemend, transparant en fungeren zij als de verbindende factor. Dit komt perfect overeen met de kernwaarden van ViS Detachering. De samenwerking wordt als erg prettig ervaren.

ViS medewerkers bij Werkorganisatie Druten Wijchen

Werkvoorbereider Ruimtelijk Beheer

Via ViS Detachering is bij de Werkorganisatie Druten Wijchen een Werkvoorbereider Ruimtelijk Beheer van start gegaan. Hij is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van het openbaar groen, zoals beplantingen, gras en hondenuitlaatvoorzieningen. Daarnaast valt het behandelen van verzoeken voor aanpassingen en kleinschalige renovaties en het toetsen van de planningen voor herinrichtingen en renovaties onder zijn hoede. Hij heeft een divers takenpakket en pakt zo ook burgerinitiatieven op, coördineert diverse burgerparticipatieprojecten voor groen, onkruid, zwerfafval en de plaatsing van bankjes en voert verschillende overleggen met collega’s, aannemers, leveranciers en leefbaarheidsgroepen.

Over Werkorganisatie Druten Wijchen

De Werkorganisatie Druten Wijchen bestaat uit twee gemeenten, namelijk: Druten en Wijchen. Beide gemeenten hebben een prachtige ligging, zij zijn gelegen tussen de Maas en Waal. De werkorganisatie haar missie luidt: ‘het wonen, werken en ondernemen voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen in de gemeente Druten en gemeente Wijchen zo prettig mogelijk maken’.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.