Waterschap Hollandse Delta

Bijdrage ViS Detachering

Het Waterschap Hollandse Delta werkt sinds enige tijd volgens het IPM-model zoals ze dat bij Rijkswaterstaat al sinds 2006 gewend zijn. Medewerkers van ViS passen het IPM-model al jaren toe. Aangezien ViS ruime ervaring heeft met dit IPM-model is hieruit een prima samenwerking ontstaan. Een aantal van de rollen die vervuld zijn door medewerkers van ViS zijn onder andere Manager en Adviseur Projectbeheersing, Omgevingsmanager, Contractmanager en Adviseur, maar tevens Toezichthouder, Directievoerder en Toetscoördinator.

De projecten waarop onze medewerkers ingezet zijn bestrijken een breed vakgebied. Zij zijn werkzaam voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het baggerprogramma, het cluster kunstwerken (waaronder gemalen, zuiveringen, etc.), maar tevens voor de volledige ‘droge infrastructuur’ van het Waterschap (dit behelst namelijk onder andere 1600 km wegen!).

Over Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta is een waterschap dat gevestigd is in Zuid-Holland. Dit waterschap zorgt voor het tegengaan van watertekort en wateroverlast. Daarnaast zorgt het voor de kwaliteit en veiligheid van het water.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever TU Delft. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Waterschap Hollandse Delta Logo