Waterschap Hollandse Delta

ViS Detachering en Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta werkt volgens het IPM-model zoals ze dat bij Rijkswaterstaat al sinds 2006 gewend zijn. Medewerkers van ViS passen het IPM-model al jaren toe. Aangezien ViS ruime ervaring heeft met dit IPM-model is hieruit een prima samenwerking ontstaan.

ViS medewerkers bij Waterschap Hollandse Delta

Een aantal van de rollen die vervuld zijn door onze medewerkers van ViS zijn onder andere Manager en Adviseur Projectbeheersing, Omgevingsmanager, Contractmanager en Adviseur, maar tevens Toezichthouder, Directievoerder en Toetscoördinator. De projecten waarop onze medewerkers ingezet zijn bestrijken een breed vakgebied. Zij zijn werkzaam voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het baggerprogramma, het cluster kunstwerken (waaronder gemalen, zuiveringen, etc.), maar tevens voor de volledige ‘droge infrastructuur’ van het Waterschap (dit behelst namelijk onder andere 1600 km wegen!).

Adviseur Contractmanagement

De Adviseur Contractmanagement is binnen één of meerdere projecten van het HWBP verantwoordelijk voor het controleren en aansturen van de opdrachtnemer ten aanzien van de gemaakte afspraken en het actief bijdragen aan het actueel houden van de planning en het risicoregister van het betreffende deelproject en de overige deelprojecten in het programma.

Omgevingsadviseur

De Omgevingsmanager is eindverantwoordelijk voor omgevingszaken van de projecten binnen het cluster en draagt actief bij aan de realisatie van projecten binnen de kaders van het waterschap. Hij fungeert als aanspreekpunt voor de Projectmanager, heeft een zelfstandige en pro-actieve werkwijze binnen deze IPM-rol en werkt nauw samen met de Technisch Manager, Contractmanager en de Omgevingsteam-collega’s van het eigen IPM-team. Daarnaast is de Omgevingsmanager de spil tussen de projectorganisatie, stakeholders en diverse afdelingen van het waterschap, dit vraagt ervaring en affiniteit met zowel de ‘zachte’ facetten van omgevingsmanagement (stakeholdermanagement en communicatie) als de ‘harde’ facetten (conditionering, vergunningen en beperking van uitvoeringshinder) bij uitvoeringsprojecten.

Manager Projectbeheersing

In de rol van Manager Projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor de processen, waar het gaat om de projectbrede beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget (planning & control), organisatie, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Hij verzorgt de projectbrede voortgangsrapportages en documentbeheersing en is zowel toetsend (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het project) als ondersteunend en daarmee de belangrijkste sparringpartner. Het is de taak om vertragingen (planning), overschrijdingen (financiën) en risico’s tijdig te signaleren en het doen van voorstellen ter voorkoming hiervan, dan wel het (doen) realiseren van aanpassingen.

Over Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta is een waterschap dat gevestigd is in Zuid-Holland. Dit waterschap zorgt voor het tegengaan van watertekort en wateroverlast. Daarnaast zorgt het voor de kwaliteit en veiligheid van het water.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever TU Delft of van onze volgende opdrachtgever Werkorganisatie Druten Wijchen. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Waterschap Hollandse Delta Logo