Waalpartners

Bijdrage ViS Detachering

De samenwerking van ViS met Waalpartners behelst het ontwerpen en de engineering van civieltechnisch brede projecten inclusief betonnen kunstwerken en constructies.

Er wordt een integrale aanpak gehanteerd. Daardoor zijn ze in staat om ook grote of complexe projecten te realiseren, eventueel in combinatie met andere partners. Naast de engineering en totstandkoming van verschillende contractvormen (RAW, UAV-GC, Design & Construct) hebben ze adviserende rol bij opdrachtgevers en zijn ze betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie.

Over Waalpartners

Het ingenieursbureau, voorheen bekend als Van der Waal en Partners, is gevestigd in Naaldwijk. Het team bestaat uit 50 vakspecialisten. Er wordt samengewerkt aan multidisciplinaire projecten binnen de civiele techniek. Zij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers in Zuid-Holland, bestaande uit gemeenten, provincies en grote aannemers.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Tauw of onze volgendeopdrachtgever Waterpas Civiel Adviesbureau. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Waalpartners logo