Waalpartners

Waalpartners en ViS Detachering

Waalpartners en ViS Detachering werken inmiddels geruime tijd samen om te komen tot een goede invulling van openstaande rollen bij Waalparters.

ViS Medewerkers bij Waalparters

In de loop van de jaren hebben meerdere medewerkers van ViS Detachering bij Waalpartners gewerkt als Civieltechnisch Ontwerper. In deze rol hebben zij zich bezig gehouden met het maken van technische ontwerpen op basis van de afgesproken uitgangspunten, het bieden van ondersteuning bij grondtransacties en verwerving, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en variantenafwegingen, het maken van berekeningen en opstellen van contracten (waaronder bestekken) en het coördineren van interne en externe projectwerkzaamheden.

Over Waalpartners

Bij Waalpartners wordt samengewerkt aan multidisciplinaire projecten binnen de civiele techniek. Zij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers in Zuid-Holland, bestaande uit gemeenten, provincies en grote aannemers. Hierbij wordt een integrale aanpak gehanteerd. Daardoor zijn ze in staat om ook grote of complexe projecten te realiseren, eventueel in combinatie met andere partners. Naast de engineering en totstandkoming van verschillende contractvormen (RAW, UAV-GC, Design & Construct) hebben ze een adviserende rol bij opdrachtgevers en zijn ze betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Tauw of onze volgendeopdrachtgever Waterpas Civiel Adviesbureau. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Waalpartners logo