Vermeulen Groep

Vermeulen Groep en ViS Detachering

Vermeulen Groep is actief op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van cultuurtechnische projecten. ViS Detachering levert een bijdrage aan de beginfasen van deze projecten door de inzet van projectcoördinatie.

ViS medewerker bij Vermeulen Groep

Projectcoördinator

Via ViS Detachering is een Projectcoördinator aan de slag gegaan. De Projectcoördinator is tijdens de voorbereiding en aanbesteding verantwoordelijk voor de coördinatie van voornamelijk grootschalige UAV-GC onderhoudscontracten in de infrastructuur. Het gaat hierbij met name om meerjarige contracten voor onder andere Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen.

Over Vermeulen Groep

Vermeulen Groep is een middelgrote dienstverlener die actief is op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud. Zij zijn voornamelijk werkzaam voor de overheid en voeren daarbij zeer diverse werkzaamheden uit.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Van Boekel Zeeland of onze volgende opdrachtgever Volker Wesselsgroep / KWS Infra / Holland Scherm. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Vermeulen Groep logo