TU Delft

Bijdrage ViS Detachering

Via ViS Detachering zijn er medewerkers geplaatst bij de TU Delft in de rol van Planner, Risiconamanger en Projectmanager Bouw.

Planner

De Planner is verantwoordelijk voor het opstellen en vastleggen van zowel hoofdlijn- als detailplanningen voor alle projecten van de afdeling FM VG (Facilitair Management en Vastgoed) bij de TU Delft. Deze projecten hebben betrekking op zowel de inrichting van de openbaren ruimte als het nieuw- en verbouwen van Vastgoed. Het aantal projecten loopt hierbij soms op tot meer dan 100 waarvoor de planning dus wordt opgesteld en bijgehouden. Hiervoor wordt veelvuldig contact onderhouden met de verantwoordelijke Projectmanagers, maar eveneens wordt het onderdeel Risicomanagement in deze planningen verwerkt.

Risicomanager

De Risicomanager is binnen hetzelfde team, Projectsupport, verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van het risicomanagementproces. Hiervoor voert hij risicoanalyses uit, monitort de beheersmaatregelen, maakt voortgangsrapportages en leidt (bilateraal of niet) risicosessies.

Projectmanager Bouw

Tot slot is de Projectmanager Bouw vanzelfsprekend volledig verantwoordelijk voor de projecten op het gebied van Bouw, zoals de nieuwbouw van vastgoed, maar ook het renoveren van utiliteitsbouwen en grotere verbouwingen. Deze projecten lopen uiteen van een ton tot 100 miljoen euro. Deze projecten leidt de Projectmanager vanaf initiatief tot en met de nazorg als ‘gedelegeerd opdrachtgever’. Hierbij maakt hij gebruik van de externe marktpartijen zoals adviseurs, ingenieursbureaus en uitvoerende partijen. Hij maakt haalbaarheidsstudies, begeleidt de aanbesteding en tijdens de uitvoering is hij verantwoordelijk voor het voeren van directie.

Over TU Delft

De TU Delft is een bijzonder type opdrachtgever: het is geen overheid en het is geen particulier bedrijf. Eigenlijk hebben ze van beide type organisaties wel onderdelen die vergelijkbaar zijn. Zo is er geen winstoogmerk, maar dient de organisatie wel haar ‘eigen broek op te houden’ waardoor er scherp naar de kosten wordt gekeken. Aangezien er erg goed contact was op het gebied van Risicomanagement, omdat een oud-medewerker van ViS hier een teamleidersrol bekleedt, werd ViS alweer een aantal jaar geleden gevraagd om (samen met nog een aantal partijen) te werven voor de vacature Planner. Doordat dit succesvol was, en deze medewerkster na een periode van detachering inmiddels ook al weer even voor onbepaalde tijd in dienst is, heeft ViS daarna meerdere functies vervuld.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Rijkswaterstaat of onze volgende opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgever ViS Detachering - TU Delft