TU Delft

TU Delft en ViS Detachering

Het goede contact tussen de TU Delft en ViS Detachering op het gebied van Risicomanagement is een aantal jaren geleden uitgebreid. Via een oud-medewerker van ViS werden we met een aantal andere partijen gevraagd om kandidaten voor te stellen voor de vacature Planner. Onze kandidaat heeft deze functie met succes bekleed en de TU Delft heeft deze medewerkster, na een periode van detachering, voor onbepaalde tijd in dienst genomen. Hierna heeft ViS meerdere functies voor de TU Delft vervuld.

ViS medewerkers bij de TU Delft

Via ViS Detachering zijn er medewerkers geplaatst bij de TU Delft in de rol van Planner, Risicomanager, Projectmanager Bouw, Projectmanager Civiel, Inspecteur en Civieltechnisch Toezichthouder.

Planner

De Planner is verantwoordelijk voor het opstellen en vastleggen van zowel hoofdlijn- als detailplanningen voor alle projecten van de afdeling FM VG (Facilitair Management en Vastgoed) bij de TU Delft. Deze projecten hebben betrekking op zowel de inrichting van de openbaren ruimte als het nieuw- en verbouwen van Vastgoed. Het aantal projecten loopt hierbij soms op tot meer dan 100 waarvoor de planning dus wordt opgesteld en bijgehouden. Hiervoor wordt veelvuldig contact onderhouden met de verantwoordelijke Projectmanagers, maar eveneens wordt het onderdeel Risicomanagement in deze planningen verwerkt.

Risicomanager

De Risicomanager is binnen hetzelfde team, Projectsupport, verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van het risicomanagementproces. Hiervoor voert hij risicoanalyses uit, monitort de beheersmaatregelen, maakt voortgangsrapportages en leidt (bilateraal of niet) risicosessies.

Projectmanager Bouw

De Projectmanager Bouw is vanzelfsprekend volledig verantwoordelijk voor de projecten op het gebied van bouw, zoals de nieuwbouw van vastgoed, maar ook het renoveren van utiliteitsgebouwen en grotere verbouwingen. Deze projecten lopen uiteen van een ton tot 100 miljoen euro. Deze projecten leidt de Projectmanager vanaf initiatief tot en met de nazorg als ‘gedelegeerd opdrachtgever’. Hierbij maakt hij gebruik van de externe marktpartijen zoals adviseurs, ingenieursbureaus en uitvoerende partijen. Hij maakt haalbaarheidsstudies, begeleidt de aanbesteding en tijdens de uitvoering is hij verantwoordelijk voor het voeren van directie.

Projectmanager Civiel

De Projectmanager Civiel adviseert de projectorganisatie vanaf de initiatief- of definitiefase. In overleg met belanghebbenden coördineert en stuurt hij de projectorganisatie aan vanaf de ontwerpfase. De Projectmanager Civiel is tevens verantwoordelijk voor het beheersen van projecten op basis van de GOTIK-R aspecten en het sturen van projecten op proces, voortgang en budget. Het opstellen van de vereiste projectdocumenten en actueel houden van het projectdossier, het contracteren van adviseurs en uitvoerende partijen binnen de aanbestedings- en mandaat-regelingen van de TUD zijn tevens taken van de Projectmanager.

Inspecteur

Via ViS Detachering is bij de TU Delft een Inspecteur van start gegaan. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatwerk inspecties en het verwerken van de data in de database op de campus van de TU Delft, met als doel de database kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren.

Civieltechnisch Toezichthouder

De Civieltechnisch Toezichthouder bij de TU Delft is verantwoordelijk voor het verzorgen van de toetsing van de kwaliteit van aannemers en leveranciers aan bestek en overeenkomst en het verzorgen van de toetsing van de technische kwaliteit van de werken. Daarnaast fungeert hij als aanspreekpunt voor aannemers en derden tijdens de uitvoering. Het verzorgen van de toetsing van de kwaliteit van werkzaamheden van nutsbedrijven en derden en het bijhouden van uren, inzet materieel en personeel van de aannemer behoort tevens tot de werkzaamheden.

Over TU Delft

De TU Delft is een bijzonder type opdrachtgever: het is geen overheid en het is geen particulier bedrijf. Eigenlijk hebben ze van beide type organisaties wel onderdelen die vergelijkbaar zijn. Zo is er geen winstoogmerk, maar dient de organisatie wel haar ‘eigen broek op te houden’ waardoor er scherp naar de kosten wordt gekeken.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Rijkswaterstaat of onze volgende opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgever ViS Detachering - TU Delft