Tauw

Bijdrage ViS Detachering

Binnen verschillende marktsegmenten heeft ViS bij ingenieursbureau Tauw voor uiteenlopende functies medewerkers ingezet. Het merendeel van deze medewerkers zijn uiteindelijk in dienst getreden bij Tauw. De vakgebieden waar het hier om gaat zijn onder meer gericht op waterbeheer, zoals de bouw van (vijzel-)gemalen, overkluizingen en zuiveringsinstallaties. Tevens gaat het hier om functies die meer gericht zijn op stedelijke infrastructuur zoals wegen, riolering en het bouw- en woonrijp maken van locaties.

Er zijn verschillende rollen die medewerkers van ViS hebben ingevuld. Je kunt hierbij denken aan ondermeer de voorbereidende functies, zoals Projectcoördinator, Tekenaar / Ontwerper en Werkvoorbereider, maar daarnaast ook aan functies tijdens de uitvoering zoals Toezichthouder en Directievoerder. Tot slot is ook de ‘totaal’-rol van Projectleider meerdere malen vervuld.

Over Tauw

Tauw is een middelgroot ingenieursbureau met toonaangevende civiele projecten in Nederland. Advies, ontwerp, engineering en bouwbegeleiding van civieltechnische kunstwerken voor overheden en industrie kenmerken dit bureau.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Sweco/Grontmij of onze volgende opdrachtgever Waalpartners. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Tauw logo