Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden en ViS Detachering

Sinds 2019 is er een samenwerking ontstaan met Servicecentrum Drechtsteden. ViS biedt het Servicecentrum ondersteuning door het inzetten van een Assistent Projectleider.

ViS medewerker bij Servicecentrum Drechtsteden

Assistent Projectleider

Bij Servicecentrum Drechtsteden is een Assistent Projectleider ingezet om binnen specifieke vakgebieden projecten voor te bereiden en de Projectleiders te ondersteunen. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor onder andere het opleveren van deelprojecten, voor de evaluatie van deelprojecten en het documentbeheer van het team. Tevens verzamelt hij voortgangsrapportages van de Projectleiders en vormt deze in samenwerking met de Teamleider om tot integrale voortgangsrapportages.
Het opstellen en actueel houden van jaarplannen is ook een taak van onze Assistent Projectleider. Verder zorgt hij dat de offertetrajecten worden uitgezet en begeleid en is hij verantwoordelijk voor het inrichten en actueel houden van gebouwdossiers.

Over Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden is een organisatie die zijn klanten ondersteunt bij de bedrijfsvoering en het behalen van haar doelen. Om dit te bewerkstelligen bieden zij ruime pakketten aan dienstverlening, adviesdiensten en producten aan.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever RoyalHaskoningDHV of onze volgende opdrachtgever Sodexo. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.