Rijksvastgoedbedrijf

Bijdrage ViS Detachering

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheer en onderhoud van een bijzonder grote en uiteenlopende vastgoedportefeuille. ViS Detachering levert een diversiteit aan medewerkers aan het Rijksvastgoedbedrijf.

ViS medewerkers bij het Rijksvastgoedbedrijf

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf hebben onze medewerkers al meerdere rollen vervuld. Deze rollen lopen uiteen van Adviseur tot Projectleider en Contractmanager. Zo hebben wij een aantal Adviseurs Brandveiligheid ingezet, die verantwoordelijk zijn voor veiligheid bij diverse vastgoedonderdelen, zoals kazernes, rechtbanken, penitiaire inrichtingen en ander vastgoed. Een andere bijzondere rol die wij hebben ingevuld is voor een Contractmanager die verantwoordelijk is voor het gehele contract van de penitiaire inrichting te Zaandam, één van de weinige DBFM-contracten voor utiliteitsprojecten in Nederland. Hieronder de rollen verder uitgelicht:

Projectleiders / Projectmanagers

De Projectleiders / Projectmanagers zijn binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, aanbesteding en/of realisatiefase van zijn projecten. Deze projecten zijn divers van aard, innovatief en kunnen variëren van (grootschalige) onderhoudsprojecten tot (kleinere) investeringsprojecten. De Projectleiders / Projectmanagers werken gelijktijdig aan meerdere projecten in variërende disciplines en budget. Hierin zijn de disciplines en kennis van bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, duurzaamheid en circulaire energie van essentieel belang. Maar, ook een juiste inkoopstrategie of afstemming met Rijksbouwmeester is soms noodzakelijk. De Projectleiders / Projectmanagers maken afspraken over de inzet van deskundigen op deze gebieden en werken samen met collega’s van andere afdelingen. Zij bestuderen en interpreteren contractstukken en projectinformatie op (bedrijfs)risico’s ter voorbereiding van de realisatie. De kwaliteit van de uitvoering, projectvoortgang, de planning, de kosten en de uitwisseling van projectinformatie wordt bewaakt.

Inspecteur

De inspecteur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties en/of controles van vastgoed in het kader van het actueel houden en vullen van geautomatiseerde planningsystemen. Hij inspecteert de technische conditie van onderdelen van de vastgoedportefeuille conform de uniforme inspectiemethodieken NEN 2767 / BOEI systematieken. Tevens levert hij een bijdrage voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen en het maken van een analyse over de status van een object bij leegstand. De aangeleverde documenten worden getoetst aan feitelijke situaties en stoplichtrapportages.

Over Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, het beheer en het onderhoud van een bijzonder grote en uiteenlopende vastgoedportefeuille.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Provincie Zuid-Holland of onze volgende opdrachtgever Rijkswaterstaat. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Rijksvastgoedbedrijf logo