Quercus Boomverzorging

Bijdrage ViS Detachering

Namens ViS Detachering zijn bij Quercus Boomverzorging twee Uitvoerders werkzaam die gespecialiseerd zijn in bos- en natuurbeheer. Zij leveren voor Quercus advies aan rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren over de aanplant en verplant van bomen en grootschalige kap- en snoeibestekken met in achtneming van de Flora- en Faunawetgeving.

Over Quercus Boomverzorging

Quercus Boomverzorging is een grote dienstverlener die actief is op het gebied van aanleg en onderhoud van buitenruimten. Zij zijn werkzaam voor onder andere overheden, particulieren en woningbouwverenigingen. Voor deze opdrachtgevers voeren zij zeer uiteenlopende projecten in de groene buitenruimte uit.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Mourik of onze volgende opdrachtgever Rijndam Revalidatie. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Quercus Boomverzorging logo