Provincie Utrecht

Provincie Utrecht en ViS Detachering

ViS Detachering ondersteunt de afdeling Wegen en de afdeling Facilitair (hard services) van de Provincie Utrecht. Dit heeft geleid tot en zeer prettige samenwerking met de provincie die nog steeds voortduurt. Voor deze afdelingen hebben wij twee Projectleiders ingezet om tot een succesvolle realisatie van de projecten te komen.

ViS medewerkers en Provincie Utrecht

Projectleider Voorbereiding Wegen en Infrastructuur

Via ViS Detachering is een Projectleider Voorbereiding Wegen en Infrastructuur gestart bij de provincie. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten van het moment dat ze bij de Afdeling Wegen overgedragen worden tot aan de oplevering. Daarnaast zorgt hij voor alle voorbereidende werkzaamheden (vergunningen, onderzoeken, lokale draagvlak) zodat de projecten scope-vast zijn en klaar staan voor bestek- of contractuitwerking, wat de collega Projectleider Uitvoering verder doet.

Projectleider Aanpassen Verdiepingen

Via ViS Detachering is bij Provincie Utrecht een Projectleider Aanpassen Verdiepingen aan de slag gegaan. Hij is verantwoordelijk voor het trekken van het traject, inventariseren van de noodzakelijke werkzaamheden, in kaart brengen van de mogelijke toepassingen in de markt, schrijven van het Programma van Eisen, uitvoeren van een aanbesteding en het begeleiden van de werkzaamheden. Ook valt het ondersteunen van de Teammanager, het behalen van de gewenste resultaten, het aansturen van opdrachtnemers, het rapporteren aan opdrachtgevers en het voorbereiden van projectbijeenkomsten onder zijn verantwoordelijkheid. Daarnaast bestaan zijn werkzaamheden uit het zorgdragen voor de financiële verantwoording en de verslaglegging hiervan.

Over Provincie Utrecht

De provincie is een overheidsinstelling die samen met betrokken partijen in de regio een bijdrage wil leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Provincie Noord-Brabant of onze volgende opdrachtgever Provincie Zuid-Holland. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Provincie Utrecht logo