Provincie Utrecht

Provincie Utrecht en ViS Detachering

ViS Detachering ondersteunt al meerdere jaren de afdeling Wegen van de Provincie Utrecht. Dit heeft geleid tot en zeer prettige samenwerking met de provincie die nog steeds voortduurt. Voor deze afdeling heeft ViS een Projectleider ingezet met specialisatie Wegen en Infrastructuur.

ViS medewerker en Provincie Utrecht

Projectleider Voorbereiding Wegen en Infrastructuur

Via ViS Detachering is een Projectleider Voorbereiding Wegen en Infrastructuur gestart bij de provincie. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten van het moment dat ze bij de Afdeling Wegen overgedragen worden tot aan de oplevering. Daarnaast zorgt hij voor alle voorbereidende werkzaamheden (vergunningen, onderzoeken, lokale draagvlak) zodat de projecten scope-vast zijn en klaar staan voor bestek- of contractuitwerking, wat de collega Projectleider Uitvoering verder doet.

Over Provincie Utrecht

De provincie is een overheidsinstelling die samen met betrokken partijen in de regio een bijdrage wil leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Provincie Noord-Brabant of onze volgende opdrachtgever Provincie Zuid-Holland. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Provincie Utrecht logo