Provincie Utrecht

Bijdrage ViS Detachering

ViS Detachering ondersteunt de Afdeling Wegen van de Provincie Utrecht met een Projectleider Voorbereiding (wegen)infrastructuur. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten. Hierbij valt te denken aan het ontwerpen, reconstrueren en realiseren van bestaande en nieuwe fysieke (water)wegen.

Hierbij schept hij voorwaarden voor de optimale uitvoering van de projecten door het regisseren van alle voorbereidingen zoals vergunningen, RO-procedures, onderzoeken naar lucht, geluid en archeologie en het creëren van lokaal draagvlak zodat bouwcontracten genoten kunnen worden.

Over Provincie Utrecht

De provincie is een overheidsinstelling die samen met betrokken partijen in de regio een bijdrage wil leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Provincie Noord-Brabant of onze volgende opdrachtgever Provincie Zuid-Holland. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Provincie Utrecht logo