Provincie Gelderland

Provincie Gelderland en ViS Detachering

Vis Detachering biedt Provincie Gelderland ondersteuning bij de Renovatie en Restauratie van museum Kam. Een flinke uitdaging. En dat past bij ViS Detachering. Want net als Provincie Gelderland draaien ViS Detachering en zijn medewerkers hun hand daar niet voor om.

ViS Medewerker bij Provincie Gelderland

Projectleider

Bij Provincie Gelderland is een medewerker van ViS Detachering gestart als Projectleider. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het samenstellen van het projectteam. De samenwerking met interne collega’s van verschillende afdelingen en met externe partijen behoort tot zijn verantwoordelijkheden. Periodiek rapporteert hij de successen en resultaten aan de opdrachtgever. Daarbij gaat het niet alleen om kosten, voortgang en kwaliteit (inhoud), maar ook om de projectorganisatie, de informatie en de communicatie. Het voorbereiden en realiseren van het investeringsvoorstel voor de renovatie, restauratie en verbouwing behoren tot de verantwoordelijkheden van de Projectleider. Daarbij zet hij niet alleen in op het realiseren van de gewenste functionele wijzigingen en het wegwerken van het achterstallige onderhoud (denk daarbij ook aan de mogelijke aanwezigheid van asbest) maar draagt hij ook bij aan verbeteringen in het kader van toegankelijkheid en duurzaamheid. Voor de toegankelijkheid streeft hij het ITS-niveau na en voor de duurzaamheid zet hij in op maatregelen om het energieverbruik fors terug te dringen. Bij de oplevering van de opdracht is naast het volledige opleverdossier ook een 5-jarig onderhoudscontract beschikbaar met de partij die ook de investering heeft gerealiseerd. Dit onderhoudscontract, in de vorm van een prestatiecontract, maakt onderdeel uit van de op te zetten nieuwe toekomstige exploitatie waarvoor ook de expertise wordt geleverd.

Project bij Provincie Gelderland

Renovatie/restauratie Museum Kam

Het doel van het project bestaat uit vier onderdelen, namelijk het restaureren, verduurzamen en toegankelijker maken van het gebouw, alsmede de mogelijkheid om het gewenste klimaat voor de collectie beter te kunnen realiseren en reguleren. Het gebouw is een rijksmonument, waardoor het aanzicht en interieur van het gebouw in stand moet worden gehouden. De doelstelling is om het pand toch zo energieneutraal mogelijk te maken met onder andere zonnepanelen. Het streven is om in 2030 van het gas af te zijn. Welke maatregelen er kunnen worden genomen, wordt in de komende ontwerpfase onderzocht. Lees hier meer over het project.

Over Provincie Gelderland

Provincie Gelderland is de grootste provincie van Nederland welke zich uitstrekt van het midden tot het oosten van het land. Een dergelijk groot gebied vraagt uiteraard een flink team welke zich op professionele wijze met een grote diversiteit aan werkzaamheden bezig houdt. Duurzaamheid en verbondenheid staan hierbij hoog in het vaandel.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever ProRail of onze volgende opdrachtgever Provincie Noord-Brabant. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.