Overheidsinstanties

Opdrachtgevers: Overheidsinstanties

De medewerkers van ViS werken bij diverse overheidsinstanties. Hierbij valt te denken aan: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De functies die zij vervullen zijn zeer divers. Onze specialisten zijn aan het werk bij de volgende overheidsinstanties:

Delta Infra

Bij Delta Infra (onderdeel van Delta Netwerkgroep) is een medewerker van ViS werkzaam op de afdeling Grondzaken en Vergunningen.
Lees meer over Delta Infra

Gemeente Alblasserdam

Voor de Gemeente Alblasserdam leveren we extra kennis en capaciteit op de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte.
Lees meer over de Gemeente Alblasserdam

Logo Gemeente Almere - Opdrachtgever van ViS Detachering

Gemeente Almere

Bij de Gemeente Almere levert ViS ondersteuning op de afdeling Buitenomgeving binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB) van Stadsbeheer.
Lees meer over de Gemeente Almere

Gemeente Alphen aan den Rijn

Bij de gemeente Alphen aan den Rijn hebben wij een medewerker ingezet voor de Uitvoering van projecten. Onze Toezichthouder is hier met name verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Kabels en Leidingen’.
Lees meer over de gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Amersfoort

ViS levert ondersteuning op de afdeling Projecten en Programma’s, het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf en het projectmanagementbureau van de Gemeente Amersfoort. Bij het team Projectrealisatie Openbare Ruimte leveren wij een Projectmanager Stedelijke infrastructuur.
Lees meer over de Gemeente Amersfoort

Gemeente Amsterdam

Bij Gemeente Amsterdam verzorgen we voor het Ingenieursbureau (IBA) de directievoering en toezicht UAV op het gebied van civieltechnisch projecten waaronder waterbouwkundige constructies zoals kademuren en damwandconstructies.
Lees meer over de Gemeente Amsterdam

Gemeente Bergen op Zoom

Voor de gemeente Bergen op Zoom leveren we extra kennis en capaciteit op de afdeling Beheer & Advies.
Lees meer over de gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Er is een Projectleider gestart bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk en intussen is eveneens een Assistent-Projectleider werkzaam via ViS.
Lees meer over de Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Gemeente Buren

Sinds een behoorlijk aantal jaar heeft ViS een prima relatie met de gemeente Buren die voortkomt uit een vraag van een oud-collega van ons die inmiddels Teamleider is geworden.
Lees meer over de Gemeente Buren

Gemeente Capelle aan den IJssel

Met ViS leveren we een bijdrage op het gebied van het ontwerp, de engineering en werkvoorbereiding voor diverse projecten in de openbare ruimte van de gemeente.
Lees meer over de Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Den Bosch

Een Adviseur Planvorming van ViS ondersteunt de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de vaststelling van bestemmingsplannen, waar het gaat om archeologische aspecten.
Lees meer over de Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau

Bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag leveren we ondersteuning bij de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte van de stad.
Lees meer over de Gemeente Den Haag

Gemeente Etten-Leur

Inmiddels heeft ViS al meerdere jaren een goede relatie met de gemeente Etten-Leur. Er zijn hier meerdere Projectleiders aan de slag gegaan, waarbij er momenteel één al enige tijd in vaste dienst is.
Lees meer over de Gemeente Etten-Leur

Gemeente Gouda

Sinds 2006 hebben wij met de gemeente Gouda een zeer intensieve relatie. In deze beginperiode van ViS is er na de eerste succesvolle inzet direct een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Projectleider, Assistent Projectleider, Toezichthouder en Directievoerder.
Lees meer over de Gemeente Gouda

Gemeente Lansingerland

Bij de Gemeente Lansingerland worden de projecten ten behoeve van de openbare ruimte (in principe) op regiebasis uitgevoerd. Dit houdt in dat projecten inhoudelijk door externe partijen (advies-, ingenieursbureaus en aannemers) worden uitgevoerd en dat de gemeente, naast de opdrachtgevende rol, een controlerende, toetsende rol hierin bekleedt.
Lees meer over de Gemeente Lansingerland

Gemeente Leiden

Bij Gemeente Leiden worden de projecten voor de openbare ruimte vanuit het beheer door het eigen ingenieursbureau voorbereid en tot en met de realisatie geleid. Dit ingenieursbureau is al een behoorlijke tijd een opdrachtgever van ViS. Inmiddels zijn er zowel Projectcoordinatoren als Civieltechnisch medewerkers aan de slag.
Lees meer over de Gemeente Leiden

Gemeente Nederlek

ViS Detachering draagt bij aan het grootschalige beheer van de groene ruimte bij de gemeente Venlo en gemeente Nederlek. Enkele groenbeheerders zijn verantwoordelijk voor de optimalisatie van gemeentelijk groen, zoals plantsoenen, parken, gras- en sportvelden.
Lees meer over de Gemeente Nederlek

Gemeente Nissewaard (Spijkenisse)

Ten behoeve van dit ingenieursbureau heeft ViS een senior werkvoorbereider, bestekschrijver ingezet.
Lees meer over de Gemeente Nissewaard

Gemeente Oud-Beijerland

Voor de gemeente Oud-Beijerland is er zowel een Projectleider, Directievoerder als een Werkvoorbereider ingezet. De Projectleider was verantwoordelijk voor het aansturen van complexe civieltechnische projecten.
Lees meer over de Gemeente Oud-Beijerland

Gemeente Roosendaal

Bij het ingenieursbureau van de Gemeente Roosendaal verzorgen we tijdens de uitvoeringsfase de directievoering UAV en toezicht ten behoeve van de civieltechnisch aanleg-en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte.
Lees meer over de Gemeente Roosendaal

Gemeente Uden

Een Senior Juridisch Adviseur ruimtelijke ordening van ViS adviseert, begeleidt en ondersteunt de gemeente Uden bij de ontwikkeling van ruimtelijke en juridisch-planologische regelingen, procedures en ontwikkelvraagstukken.
Lees meer over de Gemeente Uden

Gemeente Utrecht

Bij de gemeente Utrecht draagt ViS Detachering bij aan het integrale beheer en onderhoud van de stad.
Lees meer over de Gemeente Utrecht

Gemeente Venlo

Binnen de gemeente Venlo heeft ViS invulling verzorgd voor rollen op het gebied van Groen- en Cultuurtechniek op integrale projecten binnen de gemeente, zowel nieuwe aanleg- als onderhouds-projecten.
Lees meer over de Gemeente Venlo

Gemeente Westland

Bij de Gemeente Westland verzorgen we de projectleiding over een gebiedsontwikkeling. Complexe politiek-bestuurlijke belangen spelen hierin een grote rol.
Lees meer over de Gemeente Westland

Gemeentewerken Rotterdam

Bij Gemeentewerken Rotterdam heeft ViS voor meerdere onderdelen, zoals Ingenieursbureau Stad, maar ook Beheer voor onder andere Water en Riolering, uiteenlopende opdrachten en functies vervuld.
Lees meer over de Gemeentewerken Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

ViS Detachering ondersteunt het ontwerpteam van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam met ervaren Senior Ontwerpers en Werkvoorbereiders. Deze afdeling werkt aan uitdagende projecten in het Rotterdamse havengebied, van de planfase tot aan de technische uitvoering.
Lees meer over het Havenbedrijf Rotterdam

Ingenieursbureau Drechtsteden

Bij Ingenieursbureau Drechtsteden werken verschillende Medior en Senior Werkvoorbereiders aan uitdagende projecten, zoals binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, grotere wegreconstructies, de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark en rioleringsprojecten.
Lees meer over het Ingenieursbureau Drechtsteden

Omgevingsdienst De Vallei

Bij de omgevingsdienst De Vallei verzorgen diverse medewerkers van ViS de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).
Lees meer over omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

Voor de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek leveren we ondersteuning bij de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken.
Lees meer over omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

ProRail

Sinds 2009 werkt ViS samen met ProRail voor de inzet van medewerkers in uiteenlopende vakgebieden, van Systems Engineering tot Bouwmanagement en van Projectadministrateurs tot Kostendeskundigen.
Lees meer over ProRail

Provincie Noord-Brabant

Bij deze opdrachtgever naar voren gekomen dat ViS ruime ervaring heeft met het IPM-model en dat haar medewerkers al sinds jaren actief zijn op deze wijze van projectmatig werken. De belangrijkste rol die wordt vervuld zijn door medewerkers van ViS is die van Manager Projectbeheersing.
Lees meer over de Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht

ViS Detachering ondersteunt de Afdeling Wegen van de Provincie Utrecht met een Projectleider Voorbereiding (wegen)infrastructuur. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten, waaronder het ontwerpen.
Lees meer over de Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland

Bij de provincie Zuid Holland zijn er verschillende afdelingen waar ViS voor meerdere functies medewerkers heeft ingezet en dit momenteel nog steeds doet. Onder andere bij Dienst Beheer Infrastructuur, afdeling Landelijk Gebied, afdeling Stedelijk Gebied en afdeling Beheerstrategie.
Lees meer over de Provincie Zuid-Holland

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheer en onderhoud van een bijzonder grote en uiteenlopende vastgoedportefeuille.
Lees meer over het Rijksvastgoedbedrijf

Rijkswaterstaat

In 2006 is de eerste medewerker van ViS bij Rijkswaterstaat (toenmalig Dienst Zuid-Holland) bij de afdeling Bedrijfsvoering Inkoop Ondersteuning (BIO) gestart in de functie van Adviseur Inkoop.
Lees meer over Rijkswaterstaat

TU Delft

Bij de TU Delft heeft ViS Detachering een Planner, Risicomanager en Projectmanager Bouw geplaatst.
Lees meer over TU Delft

Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta werkt sinds twee jaar volgens het IPM-model zoals ze dat bij Rijkswaterstaat al sinds 2006 gewend zijn. Aangezien ViS ruime ervaring heeft door haar medewerkers die het IPM-model al jarenlang toepassen.
Lees meer over Waterschap Hollandse Delta

Ook aan de slag bij één van onze opdrachtgevers?

Naast overheidsinstanties werken wij ook samen met ingenieurs-, advies- en architectenbureaus en aannemers. Bekijk ook onze vacatures Bouwkunde en Civiele techniek.