Overheidsinstanties

Opdrachtgevers: Overheidsinstanties

De medewerkers van ViS werken bij diverse overheidsinstanties. Hierbij valt te denken aan: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De functies die zij vervullen zijn zeer divers. Onze specialisten zijn aan het werk bij de volgende overheidsinstanties:

ABG-organisatie

ViS Detachering biedt bij de ABG-organisatie ondersteuning door het vervullen van diverse functies. Dit samenwerkingsverband is een succes, mede doordat wij dezelfde kernwaarden met elkaar delen: persoonlijk, duurzaam en samenwerkingsgericht.
Lees meer over de ABG-organisatie

BAR-organisatie

We zijn toegewijd en houden onze aandacht bij onze kernwaarden: communicatie, vertrouwen en enthousiasme. Deze drie kernwaarden zijn voor zowel ViS als BAR erg belangrijk en zijn het voetstuk van beide organisaties.

Lees meer over de BAR-organisatie

Delta Infra

Bij Delta Infra (onderdeel van Delta Netwerkgroep) is een medewerker van ViS op de afdeling Grondzaken en Vergunningen geplaatst.
Lees meer over Delta Infra

Gemeente Alblasserdam

Voor de Gemeente Alblasserdam leveren we extra kennis en capaciteit op de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte. De projecten betreffen het gehele civieltechnische scala (bestrating, bruggen, verkeer, veiligheid, groen, riolering, openbare ruimte).
Lees meer over de Gemeente Alblasserdam

Logo Gemeente Almere - Opdrachtgever van ViS Detachering

Gemeente Almere

ViS Detachering biedt ondersteuning  op de afdeling Buitenomgeving binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB) van Stadsbeheer bij de gemeente Almere. Onze medewerkers bij gemeente Almere zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden, zoals de aanleg van wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur.
Lees meer over de Gemeente Almere

Gemeente Alphen aan den Rijn

Bij gemeente Alphen aan den Rijn leveren wij extra kennis en capaciteit binnen diverse civieltechnische specialismen en zijn onze medewerkers actief betrokken bij allerlei projecten binnen het vakgebied.
Lees meer over de gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Amersfoort

Bij de Gemeente Amersfoort levert ViS Detachering ondersteuning bij het projectmanagementbureau, het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf en op de afdeling Projecten en Programma’s. Via ons is er bij de gemeente een Projectleider Stedelijke Infrastructuur en een omgevingsmanager van start gegaan.
Lees meer over de Gemeente Amersfoort

Gemeente Amsterdam

Bij gemeente Amsterdam zijn er op vele facetten binnen de civiele techniek en bouwkunde medewerkers van ViS geplaatst. Met de specialistische expertise waarover de medewerkers van ViS beschikken, begeleiden ze de belanghebbenden gedurende de diverse projectfasen.
Lees meer over de Gemeente Amsterdam

Gemeente Bergen op Zoom

Voor gemeente Bergen op Zoom levert ViS Detachering extra kennis en capaciteit op de afdeling Beheer & Advies. Binnen het gehele civieltechnische scala biedt ViS ondersteuning, denk hierbij aan projecten op het gebied van bestrating, bruggen, verkeer, veiligheid, groen, riolering en openbare ruimte.
Lees meer over de gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bernheze

ViS Detachering biedt bij gemeente Bernheze ondersteuning op het gebied van de omgevingswet en de omgevingsvisie. ViS Detachering is er trots op hier een bijdrage aan te mogen leveren!
Lees meer over de gemeente Bernheze

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Het blijft bijzonder om te werken voor de gemeente waar je gevestigd bent. Dit doen we voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tot een aantal jaar geleden zat het gemeentehuis zelfs bij ons om de hoek. Er is al lange tijd een relatie, maar vanaf 2015 is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk officieel een opdrachtgever.
Lees meer over de Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Gemeente Buren

Gemeente Buuren en ViS Detachering hebben een goede, duurzame relatie. Deze is meer dan tien jaar geleden ontstaan door de aanvraag van één van onze oud-collega’s.
Lees meer over de Gemeente Buren

Gemeente Capelle aan den IJssel

We leveren een bijdrage op het gebied van het ontwerp, de engineering en de werkvoorbereiding voor diverse projecten in de openbare ruimte van de gemeente Capelle aan den IJssel.
Lees meer over de Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Delft

ViS Detachering biedt de gemeente Delft ondersteuning door het inzetten van een Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft vernieuwing hoog in het vaandel staan, evenals duurzaamheid en samenwerkingen met betrokken partijen. Dit is een goede match met ViS!
Lees meer over de Gemeente Delft

Gemeente Den Bosch

Bij gemeente Den Bosch levert ViS Detachering door middel van de inzet van meerdere medewerkers een actieve bijdrage aan diverse civieltechnische projecten.
Lees meer over de Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau

Bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag leveren we ondersteuning bij de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte van de stad.
Lees meer over de Gemeente Den Haag

Gemeente Dronten

Bij de Gemeente Dronten levert ViS kennis en kunde via een Casemanager Wabo. Deze Casemanager is het aanspreekpunt op het gebied van de Wabo en geeft voorlichting aan klanten.
Lees meer over de Gemeente Dronten

Gemeente Etten-Leur

ViS heeft al vele jaren een goede relatie met de gemeente Etten-Leur. Meerdere Projectleiders werken voor deze gemeente of hebben voor deze gemeente gewerkt. Eén van onze medewerkers is enige tijd geleden in vaste dienst bij de gemeente getreden.
Lees meer over de Gemeente Etten-Leur

Gemeente Gooise Meren

Bij de gemeente Gooise Meren levert ViS ondersteuning op het gebied van toezicht in de openbare ruimte.
Lees meer over de Gemeente Gooise Meren

Gemeente Gorinchem

De toekomstgerichte blik van deze gemeente past perfect bij ViS detachering. Samen hopen we dan ook in de toekomst te blijven werken aan mooie projecten.
Lees meer over de Gemeente Gorinchem

Gemeente Gouda

Sinds 2006 hebben wij met de gemeente Gouda een zeer intensieve relatie. Toen ViS net gestart was, is er na de eerste succesvolle inzet direct een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Directievoerder, Toezichthouder en (Assistent) Projectleider.
Lees meer over de Gemeente Gouda

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in ons land. Bij deze innovatieve en mensgerichte gemeente is via ViS een Stedenbouwkundige werkzaam, die zich bezighoudt met het adviseren en coördineren van diverse werkzaamheden.
Lees meer over de Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Hardinxveld-Giesendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft haar inwoners en ondernemers hoog in het vaandel staan. Met trots werken wij samen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, wij bieden de gemeente ondersteuning ten behoeve van het beheer van de wegen en riolering.
Lees meer over de Gemeente Hardinxveld-Giesendam

Gemeente Hilversum

Gemeente Hilversum heeft samenwerken hoog in het vaandel staan. Dit past perfect bij de visie van ViS Detachering. Wij zijn dan ook verheugd met de samenwerking met deze groene gemeente.

Lees meer over de Gemeente Hilversum

Gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, evenals persoonlijke benadering en het creëren van duurzame relaties. Dit zijn een aantal raakvlakken die gemeente Katwijk en ViS Detachering met elkaar gemeen hebben. Door deze gemeenschappelijke raakvlakken en ‘onze’ Rioolbeheerders onderhouden wij een uitstekende relatie met gemeente Katwijk.
Lees meer over de Gemeente Katwijk

Gemeente Krimpenerwaard

ViS Detachering en Gemeente Krimpenerwaard hebben een belangrijke overeenstemming, het vooruit willen en het oog gericht op de toekomst. En bovenal willen beide partijen het beste voor haar werknemers.

Lees meer over de Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Lansingerland

Projecten voor de openbare ruimte worden bij de gemeente Lansingerland (in principe) op regiebasis uitgevoerd. Dit betekent dat projecten inhoudelijk door externe partijen worden uitgevoerd. De gemeente heeft hierin naast een opdrachtgevende rol, een toetsende en controlerende rol. Wij hebben diverse medewerkers bij deze gemeente ingezet.
Lees meer over de Gemeente Lansingerland

Gemeente Leiden

De projecten voor de openbare ruimte worden bij de gemeente Leiden vanuit het beheer door het eigen ingenieursbureau voorbereid en tot en met de realisatie geleid. Dit ingenieursbureau is al een behoorlijke tijd een opdrachtgever van ViS. Inmiddels is er een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Projectcoördinatoren en Civieltechnisch Medewerker. Voorafgaand aan de raamovereenkomst zijn er diverse Projectleiders en Werkvoorbereiders ingezet.
Lees meer over de Gemeente Leiden

Gemeente Meierijstad

Via ViS Detachering is een Projectleider Riolering en Water aan de slag gegaan bij gemeente Meierijstad. Deze Projectleider is verantwoordelijk voor het op de markt zetten van diverse water- en rioleringsprojecten. Daarnaast zorgt hij voor een integrale afstemming tussen Water en Riolering en de overige vakdisciplines Openbare Ruimte (wegen, groen, verkeer, openbare verlichting, enz.). Tenslotte verwerkt hij de uitkomsten in een integrale jaarplanning en is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden op basis van “projectmatig werken”.

Lees meer over de Gemeente Meierijstad

Gemeente Nederlek

ViS Detachering draagt bij aan het grootschalige beheer van de groene ruimte bij de gemeente Nederlek. Enkele groenbeheerders zijn verantwoordelijk voor de optimalisatie van gemeentelijk groen, zoals parken, plantsoenen, gras- en sportvelden.
Lees meer over de Gemeente Nederlek

Gemeente Nijkerk

ViS Detachering levert bij gemeente Nijkerk ondersteuning ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte, met name op het groen binnen de gemeente.
Lees meer over de gemeente Nijkerk

Gemeente Nieuwegein

ViS Detachering levert bij gemeente Nieuwegein ondersteuning ten behoeve van veergunningverlening en WABO Casemanagement.
Lees meer over de gemeente Nieuwegein

Gemeente Nissewaard (Spijkenisse)

Binnen de gemeente Nissewaard wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voorbereid door de gemeente zelf. Ten behoeve van het interne ingenieursbureau heeft ViS een senior werkvoorbereider, bestekschrijver ingezet.
Lees meer over de Gemeente Nissewaard

Gemeente Oosterhout

Sinds 2019 werken de gemeente Oosterhout en ViS Detachering met succes samen. Wij zetten hier meerdere ViS-professionals in, zij werken in deze gemeente met veel plezier aan mooie projecten.

Lees meer over de Gemeente Oosterhout

Gemeente Oud-Beijerland

Voor de gemeente Oud-Beijerland is er zowel een Projectleider, Directievoerder als een Werkvoorbereider ingezet via ViS. De Projectleider heeft diverse complexe civieltechnische projecten aangestuurd.
Lees meer over de Gemeente Oud-Beijerland

Gemeente Papendrecht

Bij de Gemeente Papendrecht is er via ViS zowel een Projectleider als een Projectmedewerker betrokken bij diverse civieltechnische projecten.  Zij zijn betrokken bij het gehele traject, van ontwerp tot en met de aanbesteding.
Lees meer over de Gemeente Papendrecht

Gemeente Rijswijk

Gemeente Rijswijk groeit snel en is ambitieus. ViS Detachering draagt een steentje bij aan de verwezenlijking van haar ambities door de inzet van onze professionals.
Lees meer over de Gemeente Rijswijk

Gemeente Roosendaal

Bij het ingenieursbureau van de Gemeente Roosendaal verzorgen we tijdens de uitvoeringsfase de directievoering UAV en toezicht voor de civieltechnisch aanleg-en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte.
Lees meer over de Gemeente Roosendaal

Gemeente Rotterdam

Bij gemeente Rotterdam heeft ViS Detachering voor meerdere afdelingen uiteenlopende opdrachten en functies vervuld. Bijvoorbeeld bij Ingenieursbureau Stad, Beheer Water en Riolering en Stadsontwikkeling.
Lees meer over de gemeente Rotterdam

Gemeente Stichtse Vecht

Binnen de Gemeente Stichtse Vecht heeft ViS invulling verzorgd voor een rol binnen Civiele Techniek. Dit betreft de functie Projectleider Civiele Techniek binnen de gemeente.
Lees meer over de gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Uden

Voor gemeente Uden heeft ViS Detachering versterking geleverd op het gebied van juridische advisering bij de ontwikkeling van ruimtelijke en juridisch-planologische regelingen, procedures en ontwikkelvraagstukken.
Lees meer over de Gemeente Uden

Gemeente Utrecht

Bij de gemeente Utrecht zet ViS Detachering al een aantal jaar medewerkers in op een diversiteit aan rollen. Zo draagt ViS Detachering onder meer bij aan het integrale beheer en onderhoud van de stad.
Lees meer over de Gemeente Utrecht

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zeven gemeenten en heeft in totaal bijna 50.000 inwoners. Deze prachtige gemeente kenmerkt zich door het vele groen en de nabij gelegen rivieren. Met veel plezier werken wij samen en biedt ViS de gemeente ondersteuning op het gebied van casemanagement.

Lees meer over de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Venlo

Binnen de gemeente Venlo heeft ViS invulling verzorgd voor rollen op het gebied van Groen- en Cultuurtechniek op integrale projecten binnen de gemeente, zowel nieuwe aanleg- als onderhouds-projecten.
Lees meer over de Gemeente Venlo

Gemeente Vijfheerenlanden

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden staat verbinding hoog in het vaandel, dit is dan ook de mooie overkoepeling die gelegd kan worden met ViS. Bij ViS Detachering vinden we verbinding ook belangrijk, samen sta je per slot van rekening sterker dan alleen.

Lees meer over de Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Waterland

Vis Detachering is een samenwerking aangegaan met Gemeente Waterland. Met onze kennis en kunde binnen het vakgebied Bouwkunde en Civiele Techniek vormt dit een mooie combinatie met deze gemeente, omdat zij over een groot aantal monumenten beschikken.

Lees meer over de Gemeente Waterland

Gemeente West Betuwe

ViS Detachering levert bij gemeente West-Betuwe ondersteuning op het gebied van groenbeheer. Door hun overlapping van kernwaarden is een mooie samenwerking ontstaan.
Lees meer over de Gemeente West Betuwe

Gemeente Westland

Al geruime tijd terug is er een samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente Westland en ViS Detachering. ViS heeft onder meer de projectleiding over de gebiedsontwikkeling en complexe projecten in de openbare ruimte verzorgd.
Lees meer over de Gemeente Westland

Gemeente Wijdemeren

Bij de Gemeente Wijdemeren is via ViS een medewerker Toezicht en Handhaving werkzaam. Bij deze werkzaamheden staat de constructieve veiligheid continu centraal.
Lees meer over de Gemeente Wijdemeren

Gemeente Zeist

De samenwerking tussen Gemeente Zeist en ViS Detachering is nog jong, maar blijkt door de gedeelde normen en waarden direct een goede match. Zowel de gemeente Zeist als ViS Detachering houden van groen en hechten veel waarden aan persoonlijk contact.
Lees meer over gemeente Zeist

Gemeente Zoetermeer

Sinds 2018 is ViS Detachering een samenwerking aangegaan met Gemeente Zoetermeer. Dit bevalt zo goed dat hiermee inmiddels een stevige basis is gelegd voor een langdurige succesvolle samenwerking.
Lees meer over gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoeterwoude

Bij gemeente Zoeterwoude heeft ViS Detachering in de loop van de jaren een fijne samenwerking opgebouwd. ViS biedt bij deze groene gemeente ondersteuning op het gebied van beleid en beheer van civieltechnische kunstwerken.

Lees meer over de gemeente Zoeterwoude

Gemeente Zwijndrecht

Voor de gemeente Zwijndrecht is er een Verkeerskundige gestart namens ViS Detachering. Van beide partijen het juiste aanbod en aanvaarding, dit vormt een prachtige samenwerking.

Lees meer over de gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle is een bruisende en veelzijdige Hanzestad en werkt met ruim 1000 collega’s aan een bloeiend, groeiend en vitaal Zwolle. De gemeente is een moderne organisatie waar je ruimte en verantwoordelijkheid krijgt. Om bij te dragen aan deze mooie doelstellingen levert ViS een bijdrage door de inzet van een Projectleider Handhaving, Bouw- en RO-wetgeving.

Lees meer over de gemeente Zwolle

Havenbedrijf Rotterdam

ViS Detachering ondersteunt het ontwerpteam van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze afdeling werkt aan uitdagende projecten in het Rotterdamse havengebied, van de planfase tot aan de technische uitvoering.
Lees meer over het Havenbedrijf Rotterdam

Ingenieursbureau Drechtsteden

ViS Detachering werkt al jaren nauw samen met Ingenieursbureau Drechtsteden. We verzorgen de inzet voor zeer uiteenlopende rollen, zoals die van Medior en Senior Werkvoorbereiders, Projectingenieurs, Ontwerpers, Bestekschrijvers, Projectleiders en een Teamleider. Zij werken aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten.
Lees meer over het Ingenieursbureau Drechtsteden

Omgevingsdienst De Vallei

Bij de omgevingsdienst De Vallei verzorgen diverse medewerkers van ViS de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).
Lees meer over omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

Voor de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek leveren we ondersteuning bij de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken.
Lees meer over omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Voor de omgevingsdienst Noord Holland Noord leveren we ondersteuning op het gebied van Juridische Advisering bij WOB verzoeken.
Lees meer over omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Voor de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied leveren we ondersteuning bij diverse Toezichthoudersrollen. Inmiddels zijn verschillende mensen via ViS Detachering bij de Omgevingsdienst aan de slag.

Lees meer over omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Binnen de omgevingsdienst Regio Arnhem heeft ViS onder andere versterking geleverd op het gebied van asbestsanering.
Lees meer over Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Omgevingsdienst Regio Utrecht streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Een Toezichthouder en Handhaver Bouwwerkzaamheden is namens ViS Detachering het team van de Omgevingsdienst Regio Utrecht komen versterken. Deze samenwerking verloopt erg goed!
Lees meer over Omgevingsdienst Regio Utrecht

Politie

Binnen de Politie heeft ViS onder andere versterking geleverd op het gebied van Huisvesting.
Lees meer over de Politie

ProRail

Sinds 2009 werkt ViS samen met ProRail voor de inzet van medewerkers in uiteenlopende vakgebieden, van Systems Engineering tot Bouwmanagement en van Projectadministrateurs tot Kostendeskundigen.
Lees meer over ProRail

Provincie Gelderland

Vis Detachering biedt Provincie Gelderland ondersteuning bij de Renovatie en Restauratie van museum Kam. Een flinke uitdaging. En dat past bij ViS Detachering. Want net als Provincie Gelderland draaien ViS Detachering en zijn medewerkers hun hand daar niet voor om.
Lees meer over Provincie Gelderland

Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant werken ze sinds 2014, net als bij Rijkswaterstaat, volgens het Integraal ProjectManagement (IPM)-model. De provincie heeft vernomen en inmiddels ervaren, dat ViS ruime ervaring heeft met dit IPM-model en dat onze medewerkers al jaren actief zijn op deze wijze van projectmatig werken.
Lees meer over de Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht

ViS Detachering ondersteunt de Afdeling Wegen van de Provincie Utrecht met een Projectleider Voorbereiding (wegen)infrastructuur. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten, waaronder het ontwerpen.
Lees meer over de Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland

Bij de provincie Zuid Holland zijn er verschillende afdelingen waar ViS voor meerdere functies medewerkers heeft ingezet en dit momenteel nog steeds doet. Onder andere bij Dienst Beheer Infrastructuur, afdeling Landelijk Gebied, afdeling Stedelijk Gebied en afdeling Beheerstrategie.
Lees meer over de Provincie Zuid-Holland

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheer en onderhoud van een bijzonder grote en uiteenlopende vastgoedportefeuille. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf hebben onze medewerkers al meerdere rollen vervuld.
Lees meer over het Rijksvastgoedbedrijf

Rijkswaterstaat

In 2006 is de eerste medewerker van ViS bij Rijkswaterstaat (toenmalig Dienst Zuid-Holland) bij de afdeling Bedrijfsvoering Inkoop Ondersteuning (BIO) gestart in de functie van Adviseur Inkoop. De samenwerking beviel Rijkswaterstaat zo goed dat ViS werd opgenomen in de mantelovereenkomst die Rijkswaterstaat had voor 5 diensten. Sinds die tijd heeft ViS bijna 100 medewerkers ingezet en zijn er doorlopend circa 20 tot 30 mensen projectmatig actief op uiteenlopende projecten.
Lees meer over Rijkswaterstaat

TU Delft

Via ViS Detachering zijn er medewerkers geplaatst bij de TU Delft in de rol van Planner, Risicomanager, Projectmanager Bouw, Projectmanager Civiel, Inspecteur en Civieltechnisch Toezichthouder.
Lees meer over TU Delft

Van Oord

De wegen kruisen bij ViS Detachering en bij Van Oord met het niet volledig werken volgens de boekjes. Nee, beide bedrijven geloven dat er meer in zit dan alleen de geschreven regels. Ze willen allebei dat hun werknemers/ collega’s het werk verrichten met passie en met plezier. Beide bedrijven geloven erin dat dit werkt, werken vanuit passie.

Lees meer over Van Oord

Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta werkt sinds twee jaar volgens het IPM-model zoals ze dat bij Rijkswaterstaat al sinds 2006 gewend zijn. Aangezien ViS ruime ervaring heeft door haar medewerkers die het IPM-model al jarenlang toepassen.
Lees meer over Waterschap Hollandse Delta

Werkorganisatie Druten Wijchen

De gemeente Druten en gemeente Wijchen hebben besloten om de handen in één te slaan en samen te werken aan de grotere opgaven die beide gemeenten op de plank hebben staan, hiervoor is de Werkorganisatie Druten Wijchen opgericht. Bij de werkorganisatie zijn zij optimistisch, ondernemend, transparant en fungeren zij als de verbindende factor. Dit komt perfect overeen met de kernwaarden van ViS Detachering. De samenwerking wordt als erg prettig ervaren.
Lees meer over Werkorganisatie Druten Wijchen

Werkorganisatie Duivenvoorde

De Werkorganisatie Duivenvoorde is een samenwerkingsverband tussen gemeente Wassenaar en Voorschoten. Met ruim 350 collega’s werken zij er aan om voor de gemeenschap het verschil te maken. Met ruimte om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen. ViS Detachering onderstreept deze visie van harte. We zijn dan ook trots om met deze organisatie samen te mogen werken.
Lees meer over Werkorganisatie Duivenvoorde

Ook aan de slag bij één van onze opdrachtgevers?

Naast overheidsinstanties werken wij ook samen met ingenieurs-, advies- en architectenbureaus en aannemers. Bekijk ook onze vacatures Bouwkunde en Civiele techniek.