Overheidsinstanties

Opdrachtgevers: Overheidsinstanties

De medewerkers van ViS werken bij diverse overheidsinstanties. Hierbij valt te denken aan: gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De functies die zij vervullen zijn zeer divers. Onze specialisten zijn aan het werk bij de volgende overheidsinstanties:

Delta Infra

Bij Delta Infra (onderdeel van Delta Netwerkgroep) is een medewerker van ViS werkzaam op de afdeling Grondzaken en Vergunningen.
Lees meer over Delta Infra

Gemeente Alblasserdam

Voor de Gemeente Alblasserdam leveren we extra kennis en capaciteit op de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte.
Lees meer over de Gemeente Alblasserdam

Logo Gemeente Almere - Opdrachtgever van ViS Detachering

Gemeente Almere

ViS Detachering biedt ondersteuning  op de afdeling Buitenomgeving binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB) van Stadsbeheer bij de gemeente Almere.
Lees meer over de Gemeente Almere

Gemeente Alphen aan den Rijn

Bij de gemeente Alphen aan den Rijn is er een Toezichthouder ingezet voor de uitvoering van projecten. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Kabels en Leidingen’.
Lees meer over de gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Amersfoort

Bij de Gemeente Amersfoort levert ViS ondersteuning bij het projectmanagementbureau, het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf en op de afdeling Projecten en Programma’s. Een Projectmanager Stedelijke Infrastructuur is werkzaam bij het team Projectrealisatie Openbare Ruimte.
Lees meer over de Gemeente Amersfoort

Gemeente Amsterdam

Voor het Ingenieursbureau (IBA) van de Gemeente Amsterdam verzorgen we de directievoering en toezicht UAV voor civieltechnische projecten, waaronder waterbouwkundige constructies zoals damwanden en kademuren.
Lees meer over de Gemeente Amsterdam

Gemeente Bergen op Zoom

We leveren extra kennis en capaciteit op de afdeling Beheer & Advies van de gemeente Bergen op Zoom.
Lees meer over de gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk zijn onder meer een Projectleider en een Assistent Projectleider werkzaam via ViS.
Lees meer over de Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Gemeente Buren

Sinds een aantal jaar heeft ViS een goede relatie met de gemeente Buren die voortkomt uit een vraag van een oud-collega van ViS die inmiddels Teamleider is geworden.
Lees meer over de Gemeente Buren

Gemeente Capelle aan den IJssel

We leveren een bijdrage op het gebied van het ontwerp, de engineering en de werkvoorbereiding voor diverse projecten in de openbare ruimte van de gemeente Capelle aan den IJssel.
Lees meer over de Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Den Bosch

Een Adviseur Planvorming van ViS ondersteunt de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de vaststelling van bestemmingsplannen, waar het gaat om archeologische aspecten.
Lees meer over de Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau

Bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Den Haag leveren we ondersteuning bij de werkvoorbereiding van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte van de stad.
Lees meer over de Gemeente Den Haag

Gemeente Dronten

Bij de Gemeente Dronten levert ViS kennis en kunde via een Casemanager Wabo. Deze Casemanager is het aanspreekpunt op het gebied van de Wabo en geeft voorlichting aan klanten.
Lees meer over de Gemeente Dronten

Gemeente Etten-Leur

ViS heeft al vele jaren een goede relatie met de gemeente Etten-Leur. Meerdere Projectleiders werken voor deze gemeente of hebben voor deze gemeente gewerkt. Een van onze medewerkers is enige tijd geleden in vaste dienst bij de gemeente getreden.
Lees meer over de Gemeente Etten-Leur

Gemeente Gouda

Sinds 2006 hebben wij met de gemeente Gouda een zeer intensieve relatie. Toen ViS net gestart was, is er na de eerste succesvolle inzet direct een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Directievoerder, Toezichthouder en (Assistent) Projectleider.
Lees meer over de Gemeente Gouda

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in ons land. Bij deze innovatieve en mensgerichte gemeente is via ViS een Stedenbouwkundige werkzaam, die zich bezighoudt met het adviseren en coördineren van diverse werkzaamheden.
Lees meer over de Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Lansingerland

Projecten voor de openbare ruimte worden bij de gemeente Lansingerland (in principe) op regiebasis uitgevoerd. Dit betekent dat projecten inhoudelijk door externe partijen worden uitgevoerd. De gemeente heeft hierin naast een opdrachtgevende rol, een toetsende en controlerende rol. Wij hebben diverse medewerkers bij deze gemeente ingezet.
Lees meer over de Gemeente Lansingerland

Gemeente Leiden

De projecten voor de openbare ruimte worden bij de gemeente Leiden vanuit het beheer door het eigen ingenieursbureau voorbereid en tot en met de realisatie geleid. Dit ingenieursbureau is al een behoorlijke tijd een opdrachtgever van ViS. Inmiddels is er een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Projectcoördinatoren en Civieltechnisch Medewerker. Voorafgaand aan de raamovereenkomst zijn er diverse Projectleiders en Werkvoorbereiders ingezet.
Lees meer over de Gemeente Leiden

Gemeente Nederlek

ViS Detachering draagt bij aan het grootschalige beheer van de groene ruimte bij de gemeente Nederlek. Enkele groenbeheerders zijn verantwoordelijk voor de optimalisatie van gemeentelijk groen, zoals parken, plantsoenen, gras- en sportvelden.
Lees meer over de Gemeente Nederlek

Gemeente Nissewaard (Spijkenisse)

Binnen de gemeente Nissewaard wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voorbereid door de gemeente zelf. Ten behoeve van het interne ingenieursbureau heeft ViS een senior werkvoorbereider, bestekschrijver ingezet.
Lees meer over de Gemeente Nissewaard

Gemeente Oud-Beijerland

Voor de gemeente Oud-Beijerland is er zowel een Projectleider, Directievoerder als een Werkvoorbereider ingezet via ViS. De Projectleider heeft diverse complexe civieltechnische projecten aangestuurd.
Lees meer over de Gemeente Oud-Beijerland

Gemeente Papendrecht

Bij de Gemeente Papendrecht is er via ViS zowel een Projectleider als een Projectmedewerker betrokken bij diverse civieltechnische projecten.  Zij zijn betrokken bij het gehele traject, van ontwerp tot en met de aanbesteding.
Lees meer over de Gemeente Papendrecht

Gemeente Roosendaal

Bij het ingenieursbureau van de Gemeente Roosendaal verzorgen we tijdens de uitvoeringsfase de directievoering UAV en toezicht voor de civieltechnisch aanleg-en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte.
Lees meer over de Gemeente Roosendaal

Gemeente Uden

Bij de gemeente Uden is een Senior Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ordening werkzaam. Hij adviseert, begeleidt en ondersteunt de gemeente Uden bij de ontwikkeling van ruimtelijke en juridisch-planologische regelingen, procedures en ontwikkelvraagstukken.
Lees meer over de Gemeente Uden

Gemeente Utrecht

ViS draagt bij de gemeente Utrecht draagt bij aan het integrale beheer en onderhoud van de stad.
Lees meer over de Gemeente Utrecht

Gemeente Venlo

Binnen de gemeente Venlo heeft ViS invulling verzorgd voor rollen op het gebied van Groen- en Cultuurtechniek op integrale projecten binnen de gemeente, zowel nieuwe aanleg- als onderhouds-projecten.
Lees meer over de Gemeente Venlo

Gemeente Westland

We verzorgen de projectleiding over een gebiedsontwikkeling bij de gemeente Westland. Complexe politiek-bestuurlijke belangen spelen hierin een belangrijke rol.
Lees meer over de Gemeente Westland

Gemeente Wijdemeren

Bij de Gemeente Wijdemeren is via ViS een medewerker Toezicht en Handhaving werkzaam. Bij deze werkzaamheden staat de constructieve veiligheid continu centraal.
Lees meer over de Gemeente Wijdemeren

Gemeentewerken Rotterdam

Bij Gemeentewerken Rotterdam heeft ViS heeft voor meerdere afdelingen bij de gemeentewerken Rotterdam uiteenlopende opdrachten en functies vervuld. Bijvoorbeeld bij Ingenieursbureau Stad, maar ook Beheer voor onder andere Water en Riolering.
Lees meer over de Gemeentewerken Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

ViS Detachering ondersteunt het ontwerpteam van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam met ervaren Senior Ontwerpers en Werkvoorbereiders. Deze afdeling werkt aan uitdagende projecten in het Rotterdamse havengebied, van de planfase tot aan de technische uitvoering.
Lees meer over het Havenbedrijf Rotterdam

Ingenieursbureau Drechtsteden

Bij Ingenieursbureau Drechtsteden werken verschillende Medior en Senior Werkvoorbereiders aan uitdagende projecten, zoals binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, grotere wegreconstructies, de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark en rioleringsprojecten.
Lees meer over het Ingenieursbureau Drechtsteden

Omgevingsdienst De Vallei

Bij de omgevingsdienst De Vallei verzorgen diverse medewerkers van ViS de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).
Lees meer over omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

Voor de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek leveren we ondersteuning bij de uitvoering van milieu- en leefomgevingstaken.
Lees meer over omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek

ProRail

Sinds 2009 werkt ViS samen met ProRail voor de inzet van medewerkers in uiteenlopende vakgebieden, van Systems Engineering tot Bouwmanagement en van Projectadministrateurs tot Kostendeskundigen.
Lees meer over ProRail

Provincie Noord-Brabant

Bij deze opdrachtgever naar voren gekomen dat ViS ruime ervaring heeft met het IPM-model en dat haar medewerkers al sinds jaren actief zijn op deze wijze van projectmatig werken. De belangrijkste rol die wordt vervuld zijn door medewerkers van ViS is die van Manager Projectbeheersing.
Lees meer over de Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht

ViS Detachering ondersteunt de Afdeling Wegen van de Provincie Utrecht met een Projectleider Voorbereiding (wegen)infrastructuur. Binnen het Project- en Programmamanagement is hij verantwoordelijk voor diverse (middel)grote projecten, waaronder het ontwerpen.
Lees meer over de Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland

Bij de provincie Zuid Holland zijn er verschillende afdelingen waar ViS voor meerdere functies medewerkers heeft ingezet en dit momenteel nog steeds doet. Onder andere bij Dienst Beheer Infrastructuur, afdeling Landelijk Gebied, afdeling Stedelijk Gebied en afdeling Beheerstrategie.
Lees meer over de Provincie Zuid-Holland

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheer en onderhoud van een bijzonder grote en uiteenlopende vastgoedportefeuille.
Lees meer over het Rijksvastgoedbedrijf

Rijkswaterstaat

In 2006 is de eerste medewerker van ViS bij Rijkswaterstaat (toenmalig Dienst Zuid-Holland) bij de afdeling Bedrijfsvoering Inkoop Ondersteuning (BIO) gestart in de functie van Adviseur Inkoop.
Lees meer over Rijkswaterstaat

TU Delft

Bij de TU Delft heeft ViS Detachering een Planner, Risicomanager en Projectmanager Bouw geplaatst.
Lees meer over TU Delft

Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta werkt sinds twee jaar volgens het IPM-model zoals ze dat bij Rijkswaterstaat al sinds 2006 gewend zijn. Aangezien ViS ruime ervaring heeft door haar medewerkers die het IPM-model al jarenlang toepassen.
Lees meer over Waterschap Hollandse Delta

Ook aan de slag bij één van onze opdrachtgevers?

Naast overheidsinstanties werken wij ook samen met ingenieurs-, advies- en architectenbureaus en aannemers. Bekijk ook onze vacatures Bouwkunde en Civiele techniek.