Omgevingsdienst Regio Utrecht

Omgevingsdienst Regio Utrecht en ViS Detachering

Omgevingsdienst Regio Utrecht streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Een Toezichthouder en Handhaver Bouwwerkzaamheden is namens ViS Detachering het team van de Omgevingsdienst Regio Utrecht komen versterken. Deze samenwerking verloopt erg goed!

ViS medewerker en Omgevingsdienst Regio Utrecht

Toezichthouder en Handhaver Bouwwerkzaamheden

Via ViS Detachering in er een Toezichthouder en Handhaver Bouwwerkzaamheden van start gegaan bij de Omgevingsdienst. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het verrichten van bouwcontroles, het bieden van ondersteuning bij bouwprojecten en het houden van toezicht op afgegeven vergunningen betreffende bouwprojecten.

Over Omgevingsdienst Regio Utrecht

De Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt gemeenten op het gebied van milieu- en omgevingstaken. Dagelijks zetten gedreven professionals zich in om de doelstellingen van de omgevingsdienst de verwezenlijken. Zij zijn inzetbaar op allerlei gebieden, denk hierbij bijvoorbeeld aan: bodem, geluid, lucht, klimaat, energie, bouw- en woningtoezicht, duurzaamheid en ruimtelijke ordening.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Omgevingsdienst Regio Arnhem of onze volgende opdrachtgever Politie. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.