Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem en ViS Detachering

Omgevingsdienst Regio Arnhem streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Daarnaast staan de volgende kerncompetenties centraal: klantgericht werken, resultaatgericht werken, creatief, ondernemend en flexibel. Dit is waar ViS Detachering ook voor staat. ViS draagt daarom graag bij aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. Hiervoor heeft ViS onder andere versterking geleverd op het gebied van asbestsanering.

ViS medewerker en Omgevingsdienst Regio Arnhem

ViS Detachering heeft een Toezichthouder Asbest ingezet op de afdeling asbestsanering.

Toezichthouder Asbest

Onze Toezichthouder Asbest is bij de Omgevingsdienst verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties bij (il)legale asbestsaneringen waarbij wordt onderzocht of de verrichtingen worden uitgevoerd volgens de verleende vergunning en melding. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het leiden van handhavingsdossiers en neemt waar nodig sanctiemaatregelen. Tot slot adviseert hij de klanten en ondersteunt de juristen bij lopende handhavingsprocedures.

Over Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem is een uitvoeringsorganisatie die staat voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn hun kerntaken. Ook verzorgt de Omgevingsdienst Regio Arnhem juridische ondersteuning en specialistische advisering, onder meer op de gebieden van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  of onze volgende opdrachtgever Omgevingsdienst Regio Utrecht. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.