Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en ViS Detachering

Sinds 2020 is ViS Detachering een samenwerking aangegaan met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit is onmiddellijk een succes gebleken. Inmiddels zijn verschillende mensen via ViS Detachering bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de slag.

ViS medewerkers bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Toezichthouder Bouwwerkzaamheden

De Toezichthouder Bouwwwerkzaamheden die via ViS Detachering bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de slag is gegaan, is in deze rol verantwoordelijk voor de niet-alledaagse bouwprojecten en zogenaamde BRIKS zaken in de gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en Utrecht. Tevens houdt zij zich bezig met het houden van toezicht en het bewaken van de kwaliteit bij de uitvoering van projecten. Ook het toezicht en bewaken van de kaders omtrent brandveiligheid en duurzaamheid behoren tot haar takenpakket.

Toezichthouders Asbest

Inmiddels zijn via ViS Detachering diverse Toezichthouders Asbest van start gegaan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties bij (il)legale asbestsaneringen waarbij wordt onderzocht of de verrichtingen worden uitgevoerd volgens de verleende vergunningen en meldingen. Ook de opsporing van illegale asbessaneringen behoord tot de werkzaamheden. Hierbij leiden zij het handhavingsdossier en nemen waar nodig sanctiemaatregelen.Tevens hebben ze een adviserende rol naar klanten en collega’s met betrekking tot overtredingen op het gebied van asbest. Tot slot is ook het ondersteunen van de juristen bij lopende handhavingsprocedures onderdeel van deze rol.

Over Omgevinsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een overheidsinstantie die werkt voor acht gemeenten en drie provincies. Zij is verantwoordelijk voor het verlenen van omgevingsvergunningen en het controleren van organisaties op de handhaving van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van bouw en infrastructuur. Daarnaast brengt zij advies uit over onder andere milieu en veiligheid.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek of onze volgende opdrachtgever Omgevingsdienst Regio Arnhem. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.