Omgevingsdienst De Vallei

Bijdrage ViS Detachering

Bij de Omgevingsdienst De Vallei verzorgen diverse medewerkers van ViS de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland. Voordat omgevingsvergunningen kunnen worden verstrekt, toetsen onze medewerkers vanuit een adviserende rol bouw- en verbouwplannen van burgers en bedrijven aan geldende wet- en regelgeving, waaronder het bestemmingsplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit.

Over Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei is een overheidsinstantie in Midden-Nederland. De omgevingsdienst richt zich op vergunningverlening, toezicht & handhaving en milieu.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Ingenieursbureau Drechtsteden of onze volgende opdrachtgever Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Omgevingsdienst De Vallei logo