Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei en ViS Detachering

ViS Detachering heeft een langdurige samenwerking met Omgevingsdienst De Vallei opgebouwd. Wij leveren al jaren met succes medewerkers voor de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de Provincie Gelderland.

ViS medewerkers bij Omgevingsdienst De Vallei

Medewerkers Toezicht en Handhaving

De Medewerkers Toezicht en Handhaving houden toezicht op de realisatie van vergunde bouwwerken. Daarnaast richten zij zich op het gebiedsgericht opsporen en rapporteren van illegale situaties en het controleren van sloopmeldingen en bouwactiviteiten in het kader van de onder andere de BAG en WOZ.

Bouwplantoetser

Via ViS Detachering zijn er meerdere Bouwplantoetsers gestart. Deze Bouwplantoetsers houden zich onder meer bezig met het adviseren van particulieren en bedrijven. Daarnaast worden bouwaanvragen aan het bestemmingsplan en de WABO getoetst. Het coördineren van het vergunningsproces binnen de geldende termijnen en het onderhouden van contacten met externe partijen, zoals de milieudienst vallen tevens onder de verantwoordelijkheid van de Bouwplantoetsers.

Over Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei is een overheidsinstantie in Midden-Nederland. De omgevingsdienst richt zich op vergunningverlening, toezicht & handhaving en milieu.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Ingenieursbureau Drechtsteden of onze volgende opdrachtgever Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Omgevingsdienst De Vallei logo