Movares

Movares en ViS Detachering

De samenwerking tussen ViS Detachering en Movares gaat meer dan tien jaar terug. Al sinds 2006 zet ViS Detachering zich in om de beste mensen te vinden voor de projecten van Movares. In eerste instantie richtte de samenwerking zich met name op projecten in de richting van Bouwmanagement. Vanaf een later stadium, het moment dat er meer werken volgens moderne contractvormen op de markt kwamen (zoals op basis van UAV-gc, Design & Construct of Engineering & Construct) zijn door ViS tevens rollen ingevuld die hier mee in verband stonden.

ViS Medewerkers bij Movares

Aan het begin van de samenwerking hebben onze medewerkers met name gewerkt in de richting van bouwbegeleiding tijdens de realisatie van projecten. Tevens was het contractmanagement een zeer belangrijk onderdeel. Qua functies kan hierbij gedacht worden aan Toezichthouders en Directievoerders. Later zijn door ViS eveneens de rollen van Toetser, Toetscoördinator en Contractbegeleider bemiddeld. Binnen al deze functies zijn medewerkers tijdens de realisatie van projecten verantwoordelijk voor het toezicht en het voeren van directie. Breder nog zijn zij verantwoordelijk voor het beheersen van het contract tot en met het toetsen van de opdrachtnemer op systemen, proces en product.

Over Movares

Ooit gestart als Holland Railconsult is dit bedrijf sinds 2006 verder gegaan onder de naam Movares. Movares is een middelgroot ingenieursbureau op het gebied van multidisciplinaire infrastructurele projecten. Waar het bureau voorheen voornamelijk een nichespeler was op het gebied van rail, heeft Movares zich met de jaren ontwikkeld tot een advies- en ingenieursbureau met een brede scope. Het is de missie van Movares om een bereikbare en leefbare omgeving vorm te geven. Zij doen dit door te werken aan multidisciplinaire infrastructurele projecten.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Koningsstal of onze volgende opdrachtgever RoyalHasKoningDHV. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Movares logo