Ingenieursbureau Drechtsteden

Bijdrage ViS Detachering

Bij Ingenieursbureau Drechtsteden werken verschillende Medior en Senior Werkvoorbereiders, Projectingenieurs, Ontwerpers, Bestekschrijvers, Projectleiders en een Teamleider aan uitdagende projecten. Hierbij valt te denken aan binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, grotere wegreconstructies, de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark en rioleringsprojecten. Vanuit een integrale benadering zijn zij betrokken bij verschillende fases van projecten: de ontwikkelingsfase, het voorlopige en definitieve ontwerp en de besteks- en contractfase. Onze medewerkers verzorgen de technische uitwerking, de planning, het risicomanagement, het omgevingsmanagement en het vergunningentraject.

Ook bewaken zij de kwaliteit, de technische haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de projectbudgetten. Tijdens de realisatiefase vervullen onze Werkvoorbereiders een adviserende rol richting Projectleiders en de Directievoering. De contractvormen zijn zowel traditioneel RAW-UAV als moderne vormen waaronder UAV-GC, D&C en Systems Engineering.

Over het Ingenieursbureau Drechtsteden

Het bureau is een gemeentelijk ingenieursbureau waar wordt gewerkt aan het ontwerp, de technische voorbereiding en de uitvoering van civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Zij zetten kennis, ervaring en competenties in op de gebieden Ruimtelijke Inrichting, Kosten- en Contractkennis en Wegen en Water. Als regionaal ingenieursbureau werken zij onder andere in opdracht van de diverse gemeenten binnen de Drechtsteden.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam of onze volgende opdrachtgever Omgevingsdienst De Vallei. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Ingenieursbureau Drechtsteden logo