Ingenieursbureau Drechtsteden

Ingenieursbureau Drechtsteden en ViS Detachering

ViS Detachering werkt al jaren nauw samen met Ingenieursbureau Drechtsteden en heeft gedurende deze jaren een hechte relatie opgebouwd. ViS verzorgt de inzet voor zeer uiteenlopende rollen, zoals die van Medior en Senior Werkvoorbereiders, Projectingenieurs, Ontwerpers, Bestekschrijvers, Projectleiders en een Teamleider. Zij werken aan de meest uiteenlopende en uitdagende projecten, hierbij valt te denken aan binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, grotere wegreconstructies, de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark en rioleringsprojecten. Vanuit een integrale benadering zijn zij betrokken bij verschillende fases van projecten: de ontwikkelingsfase, het voorlopige en definitieve ontwerp en de besteks- en contractfase. Onze medewerkers verzorgen de technische uitwerking, de planning, het risicomanagement, het omgevingsmanagement en het vergunningentraject. Tevens bewaken zij de kwaliteit, de technische haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de projectbudgetten. Tijdens de realisatiefase vervullen onze Werkvoorbereiders een adviserende rol richting Projectleiders en de Directievoering. De contractvormen zijn zowel traditioneel RAW-UAV als moderne vormen waaronder UAV-GC, D&C en Systems Engineering.

ViS medewerkers bij Ingenieursbureau Drechtsteden

Projectleiders / Ontwerpleiders Civiele Techniek

De Projectleiders / Ontwerpleiders sturen diverse multidisciplinaire projecten aan op het gebied van Civiele Techniek. Hierbij zijn zij verantwoordelijk voor het realiseren van en het aansturen op de planning en financiën. Daarnaast waarborgen zij de kwaliteit en de optimalisatie van de projecten. Tenslotte treden zij op als centraal persoon tussen de diverse afdelingen en als sparringpartner voor collega’s.

Werkvoorbereider Civiele Techniek

Onze Werkvoorbereider Civiele Techniek is bij Ingenieursbureau Drechtsteden verantwoordelijk voor het uitvoeren van projectvoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van civieltechnische projecten in de Openbare Ruimte.

Senior Werkvoorbereider Civiele Techniek

De Senior Werkvoorbereider Civiele Techniek verzorgt de coördinatie van civieltechnische projecten. Onder de verantwoordelijkheid van de Projectleider verzorgt hij de voorbereiding van uiteenlopende civieltechnische werken van de ontwerpfase tot de aanbestedingsfase.

Senior Projectingenieurs

De Senior Projectingenieurs verzorgen de aansturing van multidisciplinaire projecten op het gebied van Civiele Techniek. Daarnaast richten zij zich op het realiseren van en het aansturen op de planning, financiën en kwaliteit, het maken van een planning voor de verschillende projectfases en het financieel beheersen van het project.

Tekenaar Civiele Techniek

De Tekenaar Civiele Techniek verzorgt tekenwerkzaamheden en andere project-ondersteunende taken ten behoeve van civieltechnische projecten.

Over het Ingenieursbureau Drechtsteden

Het bureau is een gemeentelijk ingenieursbureau waar wordt gewerkt aan het ontwerp, de technische voorbereiding en de uitvoering van civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Zij zetten kennis, ervaring en competenties in op de gebieden Ruimtelijke Inrichting, Kosten- en Contractkennis en Wegen en Water. Als regionaal ingenieursbureau werken zij onder andere in opdracht van de diverse gemeenten binnen de Drechtsteden.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam of onze volgende opdrachtgever Omgevingsdienst De Vallei. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Ingenieursbureau Drechtsteden logo