Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam en ViS Detachering

Voor het Havenbedrijf Rotterdam heeft ViS Detachering in de loop der jaren meerdere mooie functies mogen vervullen. Wij hebben gedurende deze periode een goede en sterke relatie opgebouwd met het Havenbedrijf. ViS Detachering ondersteunt het ontwerpteam van de afdeling Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze afdeling werkt aan uitdagende projecten in het Rotterdamse havengebied, van de planfase tot aan de technische uitvoering.

ViS medewerkers en Havenbedrijf Rotterdam

Project- en Programmamanager Infra

Via ViS Detachering is de Project- en Programmamanager Infra bij het Havenbedrijf Rotterdam van start gegaan. In deze rol is hij integraal verantwoordelijk voor een project, geeft leiding aan het projectteam en draagt zorg voor de realisatie van de gestelde doelen.

Senior Ontwerper

De Senior Ontwerper fungeert als lid van het projectteam en draagt verantwoordelijkheid voor het opstellen van de variantenstudies in de haalbaarheidsfase van de complexe infrastructurele en commerciële projecten en optimale inpassing van de projectopgave in de bestaande ruimte conform de Master- en Ontwikkelplannen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het leveren van ruimtelijke basisinformatie aan de projecten zodat de ruimtelijke voorwaarden bekend zijn.

Werkvoorbereider Civiele Techniek

De Werkvoorbereider Civiele Techniek adviseert het projectteam bij variantenstudies in de haalbaarheidsfase van complexe infrastructurele en commerciële projecten. Hierbij valt te denken aan zowel ‘droge’ als ‘natte’ infrastructuur, kunstwerken zoals kademuren, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte in het havengebied.

Vergunningencoördinator

In de rol van Vergunningencoördinator ben je verantwoordelijk voor het aanvragen van diverse vergunningen op basis van de vergunningen-inventarisatie. Hierbij is het zaak dat je zorg draagt voor het snel en effectief doorlopen van de benodigde juridische procedures. Daarnaast verzorg je de afstemming met betrekking tot de technische inhoud en de belangen die spelen gedurende het gehele project en proces.

Projectondersteuner AutoCAD

De Projectondersteuner AutoCAD is verantwoordelijk voor het verwerken en aanpassen van digitale AutoCAD-tekeningen op een gestructureerde wijze in de projectdossiers.

Over het Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van en het onderhoud aan vaarwegen en infrastructuur op het gebied van wegen, spoorwegen en leidingen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever gemeente Zwolle of onze volgende opdrachtgever Ingenieursbureau Drechtsteden. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Havenbedrijf Rotterdam logo