Gemeentewerken Rotterdam

Werkvoorbereider, Toezichthouder en Projectleider

Bij Gemeentewerken Rotterdam heeft ViS voor meerdere onderdelen, zoals Ingenieursbureau Stad, maar ook Beheer voor onder andere Water en Riolering, uiteenlopende opdrachten en functies vervuld. De functies lopen uiteen van zowel Werkvoorbereider tot Projectleider als van Beheerder tot Toezichthouder / Directievoerder. Maar eveneens Constructeurs voor verschillende vakgebieden, zoals Bruggen, Havens en de breedte van RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallaties) tot en met gemalen.
Voor de beheerder-rollen houdt dit voornamelijk in dat zij optreden als interne opdrachtgever waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het volledige beheer van deelgebieden in Rotterdam. Dit beheer loopt uiteen van wegen tot riolering en van kunstwerken tot groen.

De rollen van Ontwerper tot en met Werkvoorbereider zijn daarentegen voornamelijk gericht op (het interne opdrachtgeverschap, zoals voor) de voorbereiding van stedelijk infrastructurele projecten, zoals grotere wegreconstructies tot en met volledige (her-)ontwikkelingen van gebieden.

De werkzaamheden lopen hierbij uiteen van tekenwerk tot en met bestekswerk en ramingen. Na de voorbereiding komt vervolgens de verantwoording voor het toezicht bij een Toezichthouder, Directievoerder te liggen. En tijdens het volledige proces, vanaf initiatief tot en met de realisatie neemt één van onze Projectleiders de volledige verantwoordelijkheid en coördinatie voor zijn rekening.

Over Gemeentewerken Rotterdam

De Gemeentewerken Rotterdam is een middelgroot ingenieurs- en adviesbureau in de Randstad. Zij zijn actief op alle vakgebieden die invloed hebben op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Wijdemeren of onze volgende opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Rotterdam logo