Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle en ViS Detachering

Gemeente Zwolle is een bruisende en veelzijdige Hanzestad en werkt met ruim 1000 collega’s aan een bloeiend, groeiend en vitaal Zwolle. De gemeente is een moderne organisatie waar je ruimte en verantwoordelijkheid krijgt. Om bij te dragen aan deze mooie doelstellingen levert ViS een bijdrage door de inzet van een Projectleider Handhaving, Bouw- en RO-wetgeving.

ViS medewerker bij gemeente Zwolle

Projectleider Handhaving, Bouw- en RO-wetgeving

De Projectleider Handhaving, Bouw- en RO-wetgeving is verantwoordelijk voor het opstellen van een Plan van Aanpak (een bestuurlijk handelings- en handhavingskader maakt daarvan onderdeel uit) van het project “tegengaan illegale woningsplitsingen” en het uitvoeren daarvan en rapporteert daarover  periodiek aan de ambtelijk opdrachtgever. Daarnaast voert hij (in voorkomende gevallen samen met een bouwtoezichthouder) gesprekken met overtreders waarbij de insteek altijd is om eerst informeel tot een oplossing te komen. Vervolgens legt hij bestuurlijke dilemma’s voor aan de verantwoordelijke wethouders (en informeert hen gevraagd en ongevraagd (wanneer daar aanleiding toe is) en stelt handhavingsbrieven en –besluiten op wanneer een overtreder niet informeel wenst mee te werken aan de opheffing van de overtreding(en). Naast de werkzaamheden als Projectleider / Handhavingsjurist handel je in samenwerking met de bouwtoezichthouders klachten, handhavingsverzoeken en ambtshalve handhavingszaken af.

Over gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle gelooft dat alles beter wordt als je het samen doet en optrekt. Ruim 1000 collega’s zetten zich dagelijks in voor een bloeiend, groeiend en vitaal Zwolle. Uitdagend werk waarin je het verschil kunt maken. Bij een moderne organisatie waar je ruimte en verantwoordelijkheid krijgt. Werken voor Zwolle is mooi werk. Voor iedereen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze opdrachtgever gemeente Zoeterwoude of onze opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam. Ga terug naar het opdrachtgeversoverzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

gemeente zwolle