Gemeente Zuidplas

Gemeente Zuidplas en ViS Detachering

De gemeente Zuidplas is de stakel tussen land en stad voor deze gemeente levert ViS Detachering extra mankracht op het gebied van Civiele Techniek.  

ViS medewerker bij gemeente Zuidplas

Projectleider Leefomgeving en Civiele Techniek

De Projectleider Leefomgeving en Civiele Techniek voert de volgende taken uit:  Het aansturen van projectmedewerkers, dit kunnen zowel eigen medewerkers als medewerkers van een ingenieursbureau zijn. Het aanbesteden van diensten en werken. Het beoordelen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. Het bewaken van budgetten en planningen. Het periodiek informeren van de gedelegeerd opdrachtgever. Het organiseren van de participatie van bewoners en bedrijven. Het beantwoorden van vragen van bewoners en bedrijven. En hij voorkomt klachten door proactief handelen.

Contractmanager Schoon en Afval

De Contractmanager Schoon en Afval binnen gemeente zuidplas is verantwoordelijk voor de volgende taken:  Hij is een goed geïnformeerde sparringpartner voor het bestuur en het management. Hij treedt op als opdrachtgever vanuit de gemeente en bent in dat kader verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met contractpartners en de buitendienst. Ook is hij verantwoordelijk voor het budget en levert een inhoudelijke bijdrage aan de Planning en Control cyclus. De facturen en termijnstaten worden door hem gecontroleerd en bij onjuistheden onderhoudt hij contact met de contractpartners. Meldingen en vraagstukken van (externe) partijen coördineert hij. Wanneer er nieuwe contracten moeten worden afgesloten begeleidt hij de aanbestedingstrajecten. Met vragen op het gebied van afvalinzameling- en verwerking weten het bestuur en collega’s hem te vinden. Hij is graag goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zorgt actief dat zijn kennis over het vakgebied op peil houdt.

Over gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en de buurtschappen Oud Verlaat en Ver Hitland. Het grondgebied van de gemeente biedt volop ruimte voor groen, recreatie en dorps wonen in het drukbevolkte deel van Nederland: de Randstad. Zuidplas heeft een unieke ligging in de cirkel Rotterdam, Zoetermeer en Gouda en vormt de ingang naar het Groene Hart. De polders, molens en unieke recreatiegebieden bij de Rotte en Hollandsche IJssel zijn beeldbepalend voor Zuidplas, dat ook het laagste punt van Nederland bevat. Zuidplas vindt de dorpse identiteit en levendigheid binnen de dorpen belangrijk.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze opdrachtgever gemeente Zoeterwoude of onze opdrachtgever gemeente Zwijndrecht. Ga terug naar het opdrachtgeversoverzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.