Gemeente Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude en ViS Detachering

Bij gemeente Zoeterwoude heeft ViS Detachering in de loop van de jaren een fijne samenwerking opgebouwd. ViS biedt bij deze groene gemeente ondersteuning op het gebied van beleid en beheer van civieltechnische kunstwerken.

ViS medewerker bij gemeente Zoeterwoude

Via ViS Detachering zijn er medewerkers ingezet die bijdragen aan het beheer van deze gemeente.

Junior Beheerder Wegen en Kunstwerken

De Junior Beheerder Wegen en Kunstwerken draagt zorg voor het beleid en beheer van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, damwanden, beschoeiingen etc.. Hij zorgt hierbij voor de visuele inspecties en maakt meerjarenplanningen voor groot onderhoud en vervangingen. Daarbij is hij verantwoordelijk voor het actueel houden van de data in het beheerpakket GBI. Overige werkzaamheden die bij deze functie horen zijn het vertalen van inspecties naar operationele plannen en het coördineren en regie houden over de onderhoudswerkzaamheden en investeringsprojecten. Daarnaast werkt de Junior Beheerder mee aan onderhoudsbestekken, bereidt aanbestedingsprocedures voor en stelt projectopdrachten op. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor de planning en budgetten en werkt nauw samen met de betrokken collega’s van onder andere de buitendienst.

Beleidsmedewerker Rioleringen

Via ViS Detachering is bij gemeente Zoeterwoude een Beleidsmedewerker Rioleringen aan de slag gegaan. Hij is als specialist betrokken bij diverse projecten en neemt hier de coördinerende rol voor zijn rekening. Daarnaast werkt hij mee aan onderhoudsbestekken, zorgt hij voor een goede voorbereiding van de aanbestedingsprocedures en stelt hij projectopdrachten op. Ook is hij verantwoordelijk voor de planning en het budget van projecten.

Over gemeente Zoeterwoude

Gemeente Zoeterwoude is een gemeente gelegen in de provincie Zuid-Holland en telt ruim 8400 inwoners. Voor een kleine gemeente heeft Zoeterwoude een grote bekendheid. Dit komt mede door de snelweg A4 waar Zoeterwoude langs ligt. Zoeterwoude maakt deel uit van het Groene Hart en je vindt er een waterrijke omgeving, rust en veel groen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze opdrachtgever gemeente Zoetermeer of onze opdrachtgever gemeente Zwolle. Ga terug naar het opdrachtgeversoverzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.