Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer en ViS Detachering

Sinds 2018 is ViS Detachering een samenwerking aangegaan met Gemeente Zoetermeer. Dit bevalt zo goed dat hiermee inmiddels een stevige basis is gelegd voor een langdurige succesvolle samenwerking.

ViS Medewerker bij gemeente Zoetermeer

Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

Bij gemeente Zoetermeer is een medewerker van ViS Detachering gestart als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht. In deze rol voert hij meer complexe controles uit met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving WABO en evenementen. Hij is een regisseur vanuit de gemeente omtrent de uitvoering. In geval van afwijkingen denkt hij mee over de verder uitvoering van de plannen. Ook de deelname aan de piketdienst behoort tot zijn taken.Daarnaast wordt er gerapporteerd over illegale activiteiten en worden juristen geïnformeerd bij de toepassing van en het handhaven op bestuursdwang. Tevens is hij gesprekspartner van verschillende gemeentelijke diensen en is hij verantwoordelijk voor de informatieverstrekking te aanzien van regelgeving en procedures. Ook handelt hij meldingen van burgers af.

Toezichthouder Civiele Techniek

De Toezichthouder Civiele Techniek is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de uitvoering van verschillende projecten. Daarnaast onderhoudt hij contacten met de aannemers op uitvoeringsniveau. De overige werkzaamheden zijn het controleren op de naleving van veiligheidsvoorschriften en het deelnemen aan bouw-, werk-, en coördinatievergaderingen.

Over Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer is een centraal gelegen gemeentelijke organisatie die volop in ontwikkeling is en waar diverse projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling gaande zijn.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever gemeente Zeist of de volgende opdrachtgever gemeente Zoeterwoude. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.