Gemeente Waterland

Gemeente Waterland en ViS Detachering

BiVis Detachering is een samenwerking aangegaan met Gemeente Waterland. Met onze kennis en kunde binnen het vakgebied Bouwkunde en Civiele Techniek vormt dit een mooie combinatie met deze gemeente, omdat zij over een groot aantal monumenten beschikken.

ViS medewerker bij gemeente Waterland

Specialist Monumenten en Archeologie

De Specialist Monumenten en Archeologie is de vakspecialist op het gebied van monumenten en archeologie. Gelet op de omvang van de gemeente en het aanwezige erfgoed zijn de werkzaamheden divers. De vakspecialist monumenten en archeologie draagt zorg voor de advisering rondom behoud en versterking van monumenten. Ook adviseert hij in het kader van WABO- procedures en begeleid het traject rondom gemeentelijke en provinciale monumentensubsidies. De specialist komt regelmatig op locatie, waarbij hij restauraties begeleidt en toezicht houdt. Hij onderhoudt contacten met monument eigenaren en externe partijen. Ook ondersteunt, adviseert de toezichthouders, medewerkers ruimtelijke ordening en het bestuur inhoudelijk m.b.t. monumenten en archeologie. Verder adviseert hij over ontwikkelingen bij karakteristieke panden, beschermd stads- en dorpsgezichten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor processen als nieuwe monumentenaanwijzingen en het up-to-date houden van het erfgoedbeleid.

Over gemeente Waterland

De gemeente Waterland is een landelijke gemeente, gelegen op een kleine afstand van Amsterdam, Purmerend, Hoorn en Zaandam. Een uniek monumentenbestand wordt gecombineerd met het zo typerende open en waardevolle veenweidelandschap. De gemeente onderscheid zich door het beschermde stadsgezicht van Monnickendam en de beschermde dorpsgezichten van Broek in Waterland, Marken en Zuiderwoude. Elke kern heeft daarbij zijn specifieke kenmerken en cultuur. Het open water van de Gouwzee en het Markermeer maken het sfeervolle plaatje compleet.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Venlo of onze volgende opdrachtgever Gemeente West-Betuwe. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.