Gemeente Voorschoten

Gemeente Voorschoten en ViS Detachering

Voor gemeente Voorschoten heeft ViS Detachering de rol van een Inspecteur ingevuld. Deze inspecteur is gericht op de bouw en voert voornamelijk streekproeven uit en denkt mee over veranderingen die de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsboring met zich mee brengen.

ViS medewerker bij gemeente Voorschoten

Bouwinspecteur

De Bouwinspecteur bij gemeente Voorschoten is verantwoordelijk voor de volgende taken: Het inzetten van kennis en kunde in om te controleren of er gebouwd wordt zoals beschreven staat in de vergunning. Het uitvoeren van steekproefcontroles om toe te zien op de kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen. Het behandelen en afhandelen van klachten en meldingen van bewoners in relatie tot de bebouwde leefomgeving. Het communiceren op het juiste niveau met bewoners, bedrijven en collega’s. Het handhavend optreden wanneer de situatie daarnaar vraagt. Het meedenken over de veranderende werkwijzen met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. Het samenwerken met je collega’s aan de ontwikkeling van het team.

Over gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten ligt in de provincie Zuid-Holland en is verbonden aan Leiden. Met het groene temperament van de gemeente is het een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Vijfherenlanden of onze volgende opdrachtgever Gemeente Waterland. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.