Gemeente Venlo

Gemeente Venlo en ViS Detachering

Binnen de gemeente Venlo heeft ViS invulling verzorgd voor rollen op het gebied van Groen- en Cultuurtechniek. Dit betreffen integrale projecten binnen de gemeente, zowel nieuwe aanleg- als onderhoudsprojecten.

ViS medewerker bij gemeente Venlo

Medewerker Beheer Groen

Via ViS Detachering is er bij gemeente Venlo een Medewerker Beheer Groen gestart. Zijn verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het voorbereiden, prioriteren, verdelen en controleren van de werkzaamheden. Tevens behoort het behandelen van meldingen en vragen met betrekking tot openbaar groen en bomen tot het takenpakket. Daarnaast pakt hij de advisering over beheer en onderhoud van het openbaar groen en bomen op. De Medewerker Beheer Groen pleegt veelvuldig overleg over vragen en aandachtspunten vanuit de wijkraden. Daarnaast pakt hij de coördinatie van de werkzaamheden van in- en externe medewerkers binnen het vakgebied op, inclusief de operationele aansturing van medewerkers. Daarnaast verzorgt hij ook de projectbegeleiding tijdens de uitvoering. Hierbij valt te denken aan het dagelijks toezicht op de werkzaamheden, maar ook aan het opzetten en bijhouden van de projectadministratie. Tevens zorgt hij voor de uitvoering van inventarisaties en inspecties en de advisering met betrekking tot aanvragen van de kapvergunningen.

Over gemeente Venlo

Venlo is de grootste gemeente in Noord-Limburg en na Maastricht, qua inwonertal de tweede van de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente omvat meerdere stadsdelen, zoals in het westen aan de overkant van de rivier de Maas Blerick en in het zuiden Tegelen en Belfeld en in het noorden de dorpen Arcen, Lomm en Velden.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug of onze volgende opdrachtgever Gemeente Westland. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Venlo logo