Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht en ViS Detachering

Bij de gemeente Utrecht zet ViS Detachering al een aantal jaar medewerkers in op een diversiteit aan rollen. Zo draagt ViS Detachering onder meer bij aan het integrale beheer en onderhoud van de stad. Bij de verschillende stadsdelen verzorgen we de begeleiding en aansturing van de uitvoeringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn gericht op het gebied van groen- en wegbeheer en het taakveld schoon (afval- en reiniging).

ViS medewerkers bij gemeente Utrecht

Stedenbouwkundige

Voor een ontwikkelproject in het Stationsgebied heeft ViS de inzet verzorgt van een Stedenbouwkundige. Deze Stedenbouwkundige is naast het ontwerpen aan bouwvolumes en de openbare ruimte tevens betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundig programma van eisen. In een multidisciplinaire team werkt hij samen met andere adviseurs op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Tenslotte is hij actief met het beantwoorden van (onvoorziene) vragen betreffende de verschillende focusgebieden vanuit ruimtelijke, kwaliteitsoptiek of vanuit de politiek context.

Projectmanager

De Projectmanager bij gemeente Utrecht treedt namens de gemeente op bij huisvestingsstudies, locatie onderzoeken, haalbaarheidsstudies, nieuwbouw en renovaties vanaf het idee tot en met de ingebruikname en nazorg. Daarnaast is hij sparringpartner voor de gemeente op inhoud, klantrelaties en proces. Hij vertaalt klantvragen naar huisvestingsvraagstukken en oplossingen en vertaalt deze door naar Ruimtelijke en Functionele programma’s en outputspecificaties. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor het beheersen en managen van UAV contracten (Design en Build, GC, bouwteamverband) op de principes van SCB (systeemgerichte contractbeheersing).

Inspecteur Vastgoed Installaties

Onze Inspecteur Vastgoed Installaties bij de gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van conditiemetingen conform de NEN 2767 en het toezicht houden op inspecties die worden uitgevoerd door derden.

Junior Casemanager WABO

Bij gemeente Utrecht is de Junior Casemanager WABO is verantwoordelijk voor het behandelen en toetsen van aanvragen aan de WABO en het coördineren van het vergunningsproces binnen de geldende termijnen.

Werkvoorbereider/Planner

Onze Werkvoorbereider/Planner verzorgt de dagelijkse planning van het werk en het materieel. Hij verricht tevens ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van gebiedsprojecten. Tenslotte vormt hij samen met de Medewerker Bedrijfsbureau de backoffice van het gebiedsteam en verricht in die rol werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Over gemeente Utrecht

De gemeente is een ambitieuze organisatie in de Provincie Utrecht. De verschillende disciplines zijn verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen. De gemeente heeft een hoge ambitie, wilt het beste voor haar inwoners en investeert volop in de ontwikkeling van de medewerkers.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Uden of onze volgende opdrachtgever Gemeente Venlo. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Utrecht logo