Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam en ViS Detachering

Bij gemeente Rotterdam heeft ViS Detachering voor meerdere onderdelen, zoals het Ingenieursbureau Stad, Beheer Water en Riolering en Stadsontwikkeling, Ruimte en Wonen uiteenlopende opdrachten en functies succesvol vervuld. Wij waarborgen de succesvolle samenwerking met gemeente Rotterdam door de gemeenschappelijke kernwaarden als toekomstgericht, ambitieus, hands-on mentaliteit en door de inzet van onze professionals.

ViS Medewerkers bij gemeente Rotterdam

Werkvoorbereiders

Via ViS Detachering zijn bij gemeente Rotterdam meerdere Werkvoorbereiders aan de slag gegaan. Zij zijn verantwoordelijk voor het verrichten van divers tekenwerk, zoals: het uitwerken van ontwerpschetsen in ontwerptekeningen, het uitwerken van ontwerptekeningen tot bestektekeningen, het maken van overzichtstekeningen en detailtekeningen en het maken van tekeningen ten behoeve van vergunningen. Maar zij zijn tevens verantwoordelijk voor het maken van bestekken, kostenramingen en planningen.

Landschapsarchitecten

Via ViS Detachering zijn bij gemeente Rotterdam meerdere Landschapsarchitecten van start gegaan. Onze Landschapsarchitecten zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op een gebied en projecten die van waarde zijn op stedelijk niveau. Daarnaast zijn zij betrokken bij het gebied en alles wat er speelt in de buitenruimte, maken masterplannen en Programma’s van Eisen voor inrichtingsplannen. Binnen deze functie werken zij veel samen met andere disciplines en onderhouden zij contacten met bewoners en ondernemers.

Assistent Landschap Ontwerper

Via ViS Detachering is bij gemeente Rotterdam een Assistent Landschap Ontwerper aan de slag gegaan. De Assistent Landschap Ontwerper is verantwoordelijk voor het opstellen van Programma’s van Eisen voor reguliere inrichtingsplannen, maar ook voor het maken van ontwerpen voor onderhoudsplannen. Tevens voert hij werkzaamheden uit ter ondersteuning aan de ervaren collega’s.

Technisch Vastgoedbeheerder

Via ViS Detachering is bij gemeente Rotterdam een Technisch Vastgoedbeheerder van start gegaan. De Vastgoedbeheerder is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot alle technische zaken op het gebied van beheer en onderhoud. Daarnaast fungeert hij als Projectmanager, Directievoerder en Technisch Manager, een erg dynamische functie dus! Hij verricht werkzaamheden zoals: het verzorgen van de afstemming met verschillende partijen, het aanvragen van aanbiedingen en het komen tot een opdracht, het controleren van en rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden door derden en het leveren van input ten behoeve van de onderhoudsbegroting.

Over gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is één van de grootste gemeenten in Nederland. Deze gemeente wordt ook de Maasstad of Havenstad genoemd en kenmerkt zich mede door de combinatie tussen modern en historisch en de vele fascinerende werken die deze gemeente rijk is. Zij zijn actief op alle vakgebieden die invloed hebben op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever gemeente Rijswijk of onze volgende opdrachtgever gemeente Uden. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Rotterdam logo