Gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal en ViS Detachering

Bij het ingenieursbureau van de gemeente Roosendaal verzorgen wij tijdens de uitvoeringsfase de directievoering UAV en het toezicht ten behoeve van de civieltechnisch aanleg-en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Vanwege de binnenstedelijke omgeving waarin de projecten worden uitgevoerd, is het van belang om de risico’s te beheersen gedurende de realisatiefase. Daarnaast wordt de projectcommunicatie rond het project verzorgd met alle betrokken partijen.

ViS medewerker bij gemeente Roosendaal

Toezichthouder Civiele Projecten

De Toezichthouder Civiele Projecten bij de gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de werkzaamheden en het (laten) voeren van de bouwdirectie. Daarnaast verzorgt hij de financiële projectadministratie inclusief meer- en minderwerk. Indien nodig vertegenwoordigt hij de opdrachtgever en behartigt hij diens belangen. Het sturing geven aan de uitvoerende partij(en), het beheersen van risico’s en het beoordelen van de afwijkingen van het contract (kwaliteit, kosten, tijd) of tekortkomingen van de aannemer behoren tevens tot de verantwoordelijkheden. Tenslotte behandelt hij proactief en oplossingsgericht vragen, knelpunten en alternatieven en onderhoudt hij contacten met uitvoerende partijen en de gemeentelijke projectleider.

Over gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal ligt in de provincie Noord-Brabant en heeft een belangrijke internationale logistieke functie.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Papendrecht of onze volgende opdrachtgever Gemeente Rotterdam. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Roosendaal logo