Gemeente Papendrecht

ViS medewerkers bij gemeente Papendrecht

Via ViS is er een Projectleider en een Projectmedewerker geplaatst op meerdere projecten in gemeente Papendrecht. De projecten betreffen het gehele civieltechnische scala: bestrating, bruggen, verkeer, veiligheid, groen, riolering, openbare ruimte). De Projectleider en Projectmedewerker zijn in deze projecten bij het gehele traject betrokken, van ontwerp tot en met de aanbesteding.

Projectleider

De Projectleider regisseert diverse civieltechnische projecten, met een focus op het vervangen van deklagen, asfalt en rioleringen.

Projectmedewerker

De Projectmedewerker onderhoudt contacten met diverse betrokkenen bij het project en zorgt ervoor dat documenten en budgetten op orde zijn.

Opzichter / Coördinator Grijs en Groen

Via ViS Detachering is bij de gemeente Papendrecht een Opzichter / Coördinator Grijs en Groen aan de slag gegaan. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan een leefbare woon- en werkomgeving, het dagelijks verzorgend onderhoud, het voeren van gesprekken met alle betrokkenen, het aansturen van teamleden en het aandragen van de juiste oplossingen om het optimale uit de projecten te halen.

Casemanager Bouw

Via ViS Detachering is bij de gemeente Papendrecht een Casemanager Bouwen van start gegaan. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het be- en afhandelen van omgevingsvergunningen op het gebied van WABO. Zijn werkzaamheden bestaan uit het voeren van de regie op het gehele proces, het onderhouden van het contact met de aanvrager, het voeren van overleggen en het geven van advies ten behoeve van de technische afwikkeling van bezwaar- en beroepszaken.

Over Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht is een middelgrote gemeente in het zuiden van de Randstad. De organisatie heeft kwaliteit en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, maar ook energiek, innovatief en samenwerkingsgericht zijn woorden die deze gemeente kenmerken. Ze is resultaatgericht, daadkrachtig en flexibel en de inwoners voelen zich nauw betrokken bij hun buurt, omgeving en medemens.

Meer verhalen over onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers zoals Gemeente Papendrecht? Lees het verhaal van onze opdrachtgever Gemeente Oud-Beijerland  of Gemeente Roosendaal. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

logo gemeente Papendrecht